Kolejny projekt na Podlasiu realizowany jest w Sobolewie, gdzie wolontariusze PGE Dystrybucja remontują i doposażają świetlicę przy Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej.

Dzięki ich pracy zostaną stworzone lepsze warunki do prowadzenia zajęć tanecznych i teatralnych, plastycznych i literackich. Już teraz cieszy się bardzo tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich, gdyż będą miały gdzie ćwiczyć.

Wolontariusze PGE przeprowadzą również cykl zajęć na temat bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

gkpge_fundacja_site