Warsztaty budowania domów dla kotów miejskich to jeden z projektów wolontariackich realizowany na terenie województwa łódzkiego w porozumieniu z Fundacją Miasto Kotów.

W ramach  planowanych działań  zorganizowane zostały spotkania dla mieszkańców, w tym młodzieży zaangażowanej w rozwój lokalnego wolontariatu, dotyczące kotów wolnożyjących, połączone z warsztatami i budową specjalnych budek  dla tych czworonogów.

Koty wolnożyjące stanowią naturalny element miejskiego ekosystemu i pomagają m.in. w regulowaniu  populacji żyjących w mieście gryzoni. Zapewnienie kotom odpowiednich warunków bytowania zwiększy bezpieczeństwo sanitarne na osiedlach. W wyniku prac w trakcie warsztatów powstało kilkadziesiąt budek, które zostaną rozdysponowane m.in. wśród mieszkańców będących społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących. W ramach organizowanych spotkań uczestnicy mogli uzyskać również informacje dotyczące przepisów prawnych i kwestii praktycznych na temat zwierząt wolnożyjących oraz opieki nad nimi. W budowie budek  wzięli udział wolontariusze PGE, członkowie Fundacji Miasto Kotów, mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a także młodzież z Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia świadomości, że koty wolnożyjące stanowią naturalny element ekosystemu i pomagają w regulacji populacji gryzoni w mieście, a zapewnienie kotom odpowiednich warunków bytowania wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego na osiedlach miasta.

gkpge_fundacja_site