Wolontariusze PGE, na co dzień pracownicy Posterunku Energetycznego Radoszyce PGE Dystrybucja SA, kontynuują prace remontowe rozpoczęte w I edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE "Pomagamy".

Ich projekt po raz kolejny zyskał przychylność Kapituły Programu. Od połowy czerwca trzej wolontariusze PGE ruszyli z pracami i wymienili oświetlenie w szkole podstawowej w Górnikach. Już podczas ubiegłorocznej edycji programu za punkt honoru przyjęli sobie dokończenie remontu oświetlenia w placówce. Do dziś pamiętają, jak byli dumni, gdy zostali zaproszeni na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego blisko rok temu.

- Jest nam niezmiernie miło, że po raz drugi możemy uczestniczyć w wolontariacie pracowniczym PGE. Ta edycja jest dla naszego zespołu wolontariackiego kontynuacją projektu, polegającego na wymianie wyeksploatowanych opraw oświetlenia żarowego na nowe - mówi lider zespołu, Marcin Gierczak.

- Realizacja projektu jest na półmetku, bez żadnych komplikacji, więc liczymy, że skończymy zgodnie z planem, w lipcu - dodaje wolontariusz, Jacek Sójka.

Stare oświetlenie służyło w szkole prawie 40 lat. Dzięki pracy wolontariuszy w dwóch edycjach uda się wymienić wszystkie szkolne lampy (a jest ich niemal 100) na nowe.

Wolontariusze właśnie zamontowali też na przyszkolnym boisku oświetlenie metalhalogenowe, które da dzieciom i młodzieży możliwość gry i zabawy również po zmroku.

- Doszliśmy do wniosku, że dzięki wolontariatowi znajdujemy czas, aby współpracować jako zespół, nie tylko na płaszczyźnie służbowej, ale i koleżeńskiej - dodaje Marcin.

 

 

Zdjęcia: Artur Dusza

gkpge_fundacja_site