Wolontariusze PGE oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Barbary w Bogatyni zbudowali wspólnie szkolną mikro-elektrownię fotowoltaiczną.

 

Pracownicy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów: Daniel Gajek, Krzysztof Wcisło i Paweł Korc swój projekt wolontariacki skierowali do uczniów zainteresowanych wiedzą z obszaru energetyki. Wspólna praca obejmowała zaprojektowanie, skonfigurowanie, montaż i uruchomienie instalacji z przyłączeniem do wewnętrznej sieci elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni. Podczas poszczególnych etapów prac wolontariusze PGE dzielili się z uczniami dodatkową wiedzą na temat pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Obecnie mikro-elektrownia fotowoltaiczna produkuje energię, która częściowo pokrywa szkolne zapotrzebowanie. Korzyść odniosą także inni uczniowie – prowadząc doświadczenia w pracowni fotowoltaicznej lub rozbudowując jej moc w przyszłości.

 

Zarówno wolontariusze, jak i uczniowie podkreślają edukacyjny walor swojego projektu. Nauczyli się bowiem w praktyce, jak skonstruować, uruchomić i eksploatować instalację fotowoltaiczną współpracującą z siecią elektryczną, ale również jak współpracować w zespole metodą projektu.

- Współpraca przyniosła nam więcej korzyści niż przeczytanie kilku książek lub obejrzenie filmików szkoleniowych w internecie - podkreślają uczniowie. 

Wszyscy zgodnie deklarują, że chętnie zaangażowaliby się w podobny projekt w przyszłości.

gkpge_fundacja_site