Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Jana i Zofii Kułakowskich w Białobrzegach (gmina Zamość) otrzymało ławki, parasole ogrodowe  oraz drzewka owocowe i krzewy. Wolontariusze PGE zaaranżowali ogród, posadzili rośliny, zamontowali ławki oraz zorganizowali spotkanie integracyjne z podopiecznymi Stowarzyszenia "Krok za Krokiem".

- U nas jest dzisiaj święto – mówi Małgorzata Pogudź-Kusiak, skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, któremu podlega Centrum. - Otrzymaliśmy 12 ławek, dwa parasole ogrodowe  oraz drzewka owocowe i krzewy. Jest to dla nas bardzo ważne. Nie mieliśmy do tej pory ławek ani parasoli. Przygotowaliśmy podesty, aby osoby niepełnosprawne mogły tu wypoczywać. Ławki ustawiliśmy też nad oczkiem wodnym oraz wzdłuż alejki naszego ogrodu. Otrzymaliśmy także kilkanaście drzew i krzewów owocowych „na nóżkach”, które wspólnie z wolontariuszami z PGE Obrót posadziliśmy w ogrodzie. Spełniły się nasze marzenia o ogrodzie wypoczynkowym, z którego będą korzystać wszyscy podopieczni Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”.

- Idea wolontariatu jest bardzo pożyteczna. Nawiązuje się więź pomiędzy pensjonariuszami Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych a wolontariuszami. W naszym ogrodzie brakowało infrastruktury. Teraz już wszyscy mogą korzystać z wyposażenia, a w przyszłości będą mogli zbierać owoce z posadzonych drzewek. Już dziś zapraszam naszych dobroczyńców na konfitury  ­– mówi Maria Król, prezes Stowarzyszenia „Krok za Krokiem” w Zamościu.

gkpge_fundacja_site