Już niedługo dzięki wolontariuszom PGE otwarta zostanie świetlica przy ul. Strażackiej w Radomsku.

 

Ze względu na zły stan techniczny, pomieszczenie w którym wcześniej działała świetlica, musiało zostać zamknięte. Wolontariusze PGE, chcąc zapewnić dzieciom i młodzieży przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu, postanowili przywrócić świetlicę  do użytku.

Zespół wolontariacki, składający się z pracowników PGE GiEK Oddział KWB Bełchatów: Andrzeja Broszkiewicza, Marcina Halejaka i Mariusza Reka, przy wielkim wsparciu pracowników MOPS, opracował zgłoszenie do programu wolontariatu pracowniczego. Ich pomysł i wkład pracy został wysoko oceniony przez Kapitułę Programu i nagrodzony dofinansowaniem jako jeden z 30 najlepszych w całym kraju.

Działania wolontariuszy trwają od sierpnia. W pierwszej kolejności naprawili oni dach, kładąc nową papę oraz uzupełnili brakującą część orynnowania. Następnie rozpoczęli prace wewnątrz budynku. Ze ścian usunęli stare warstwy farby, założyli nową wentylację, zagipsowali i pomalowali ściany. W dalszym etapie prac planuje się montaż zakupionych grzejników naściennych, wykładziny podłogowej.

Obecnie Wolontariusze angażują się w organizację spotkania z mieszkańcami w celu przeprowadzenia akcji „Zielonym do góry”.  Celem akcji będzie wspólne zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez uporządkowanie go i posadzenie roślin.

Uroczyste otwarcie świetlicy planowane jest na dzień 22 września. Odbędzie się wtedy piknik integracyjny dla mieszkańców Radomska. Atrakcji nie zabraknie – będą rozgrywki „Mega piłkarzyków”, ścianka wspinaczkowa, przejazdy wojskowym jeepem i poczęstunek z grilla. W organizację pikniku zaangażowani są wolontariusze oraz pozyskani przez nich sponsorzy i darczyńcy.

Świetlica będzie służyła lokalnej społeczności Suchej Wsi – dzielnicy Radomska. Już w październiku ruszą pierwsze zajęcia animacyjno-edukacyjne. 

gkpge_fundacja_site