Fundacja Maja Schronisko dla koni w Bogatyni otrzymała wsparcie od wolontariuszy PGE.

 

Wolontariusze PGE w prężnym zespole złożonym z pracowników PGE GiEK SA i jej oddziałów - Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Elektrowni Turów postanowili pomóc zwierzętom z Fundacji Maja Schronisko dla koni w Bogatyni. Rafał Sawicki, Krzysztof Majewski, Marcel Kasprzak i Henryk Izydorczyk zajmowali się końmi, psami, kotami i owcą Malwiną, które w schronisku znalazły swój nowy dom. Dzięki ich pracy udało się zbudować nowe kojce dla psów i uporządkować teren. Dużo ważniejsze jednak było samo przebywanie ze zwierzętami - przygotowanie i podanie im jedzenia, pielęgnacja, zabawa. 

- Cieszę się, że na swojej drodze spotkałem takich ludzi, ludzi dobrej woli. Przy tak złożonej pracy jak wolontariat pracowniczy zaczęliśmy bardziej poznawać siebie nawzajem. Takie przedsięwzięcie na pewno buduje poczucie własnej wartości. Staliśmy się silnym zespołem - mówi wolontariusz PGE, Krzysztof Majewski.

gkpge_fundacja_site