Wolontariusze PGE pomalowali korytarze w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi. Na odmalowanych korytarzach pojawiły się prace podopiecznych, które seniorzy wykonali podczas wspólnego spotkania z przedszkolakami w czerwcu. Dzięki wolontariuszom w otaczającym DPS ogrodzie pojawiły się także drewniane huśtawki.

Intencją twórców projektu była integracja międzypokoleniowa seniorów Domu Pomocy i dzieci z  Przedszkola nr 173 w Łodzi oraz zainspirowanie wszystkich uczestników  do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

- Przyjeżdżaliśmy do DPS "Włókniarz" codziennie przez dwa tygodnie. Pomalowaliśmy łącznie około 400 m2 powierzchni.  Włożyliśmy w tą pracę naprawdę dużo wysiłku i serca. Były wzloty i upadki, ale efekt końcowy wyszedł super. Jako zespół działaliśmy bardzo sprawnie i szybko. Zapał, wzajemne wsparcie i zgranie sprzyjał sprawnej realizacji podjętego zadania - mówi liderka zespołu wolontariackiego, Monika Kmin.

Wolontariusze PGE budzili duże zainteresowanie wśród pensjonariuszy. Podczas malowania wolontariusze mogli liczyć na ciekawe rozmowy i wsparcie. 

- Nasze serca podbiła Pani Zdzisia, w pięknym wieku 96 lat dzięki której zyskaliśmy nowe przydomki, zostaliśmy „kwiatuszkami” i „słoneczkami”. My również nadaliśmy jej przydomek „babcia”. We wrześniu planujemy wpaść w odwiedziny – dodaje Monika.

gkpge_fundacja_site