Zakończył się projekt wolontariuszy PGE z Bogatyni, którzy uruchomili szkolną minielektrownię wiatrową w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni. – Jest to nasz drugi projekt związany z energetyką odnawialną. W ubiegłym roku stworzyliśmy mini elektrownię fotowoltaiczną – mówi Daniel Gajek, lider zespołu wolontariackiego.

Przy współudziale i pod nadzorem wolontariuszy PGE uczniowie klasy o specjalności technik energetyk z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni mogli nauczyć się jak wykonać, uruchomić, a następnie eksploatować minielektrownię wiatrową. W ramach tegorocznego projektu wolontariusze przeprowadzili najpierw prelekcje dotyczące pozyskiwania energii wiatru oraz projektowania i wykonania konstrukcji wsporczych. Potem nastąpił montaż i przeprowadzone zostały testy instalacji. Wszystko działa bez zarzutu. Gotowa pracownia jest już wykorzystywana w celach dydaktycznych i będzie służyć w następnych latach szkolnych.

Współpraca z pracownikami kopalni i elektrowni daje młodzieży dostęp do wiedzy praktycznej. 

Zdjęcia: Artur Dusza

gkpge_fundacja_site