Wolontariat pracowniczy PGE to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty.

Program ma formę konkursu, w którym zespoły złożone z co najmniej 3 pracowników spółek Grupy Kapitałowej przygotowują projekt wolontariacki na rzecz lokalnej społeczności. Podczas wyboru najlepszych projektów Kapituła Programu bierze pod uwagę m.in.: wkład pracy własnej, cel projektu, planowane efekty działań. Projekty realizowane są w lokalizacjach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej PGE na terenie całej Polski. W ciągu dotychczasowych pięciu edycji do programu zgłoszono ponad 400 inicjatyw, z których Kapituła corocznie wybiera najlepsze. Realizacja projektów jest finansowana przez Fundację PGE. Wspieramy min. działania na rzecz lokalnych społeczności, remonty placówek oświatowych, placów zabaw czy projekty proekologiczne.

W latach 2014-2018 w programie udział wzięło ponad 700 wolontariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, którzy przepracowali społecznie 55 000 godzin czasu wolnego od pracy, realizując 210 projektów w całej Polsce. Jak pokazały badania ewaluacyjne dla 2/3 wolontariuszy PGE udział w programie był pierwszym doświadczeniem wolontariackim. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że w przyszłości chcą kontynuować pracę prospołeczną.

Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.