Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Jej celem jest zapewnienie transparentności działań oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. Od 2011 roku wspiera rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne.

Więcej

gkpge_fundacja_site