Anna Borkowska-Kniołek

Prezes zarządu

Zbigniew Kajdanowski

Wiceprezes zarządu