Fundacja PGE powstała w 2011 roku (z inicjatywy Fundatora, którym jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA), jednak działalność operacyjną rozpoczęła w 2012 roku. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy.

W 2014 roku ramach działalności Fundacji został także wdrożony wolontariat pracowniczy w całej Grupie Kapitałowej PGE. W trzech edycjach programu wspólnie z wolontariuszami PGE, którzy na co dzień pracują w spółkach Grupy, udało nam się zrealizować 110 projektów na terenie całego kraju