Należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie i dołączyć do wniosku wszystkie wymagane dokumenty (lista dokumentów znajduje się na końcu Wniosku). Wnioski niespełniające wymogów formalnych, w szczególności przesłane na niewłaściwym wzorze lub niepodpisane przez właściwe osoby, nie są rejestrowane i podlegają zniszczeniu bez zbędnej zwłoki.

gkpge_fundacja_site