Dostarczenie dokumentów do Biura Fundacji. Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Fundacji PGE. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni. Ze względu na dużą liczbę wniosków Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wnioskodawcami, którzy otrzymują wsparcie.

gkpge_fundacja_site