Formularz aktualizacji danych i zgód Klienta dotyczący obniżki rachunku za prąd

Na podstawie znowelizowanych przepisów [1] Klienci w gospodarstwie domowym mogą skorzystać z obniżenia rachunku za energię elektryczną, jeśli spełnią określone przepisami warunki [2].

Aby skorzystać z obniżenia rachunku, możesz zaktualizować i potwierdzić swoje dane lub wyrazić  zgodę wypełniając poniższy formularz.

Wypełnij odrębny formularz dla każdego z posiadanych gospodarstw domowych.

 

Formularz aktualizacji danych i zgód Klienta

Możesz skorzystać z poniższego formularza, jeśli jesteś stroną umowy zawartej z PGE Obrót S.A.
W przypadku konieczności przepisania umowy na innego Klienta, prosimy o wypełnienie formularza zawarcia umowy kompleksowej
.

 

Wprowadź swoje aktualne dane

Jak znaleźć numer klienta na fakturze?
Pobierz instrukcję - kliknij tutaj

Numer PPE znajdziesz na fakturze.

Oświadczam, że energia elektryczna pobierana we wskazanym powyżej PPE zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego.**

** Powyższe nie obejmuje pobierania energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby pomieszczeń gospodarczych tj. piwnice, garaże, strychy, pralnie, domki letniskowe, kempingowe, altany w ogródkach działkowych, oświetlenia klatek schodowych, zasilania dźwigów, węzłów cieplnych i hydroforni, zasilania budowy.

 

Wprowadź swoje zgody


Oznacza to akceptację poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A., korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym. Faktury VAT będą wysyłane na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Powyższa zgoda zwalnia PGE Obrót S.A. z obowiązku przesyłania korespondencji oraz wystawiania faktur VAT, w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura


*** Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge-obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot

 

Potwierdź wprowadzone dane

Potwierdzam, że wskazane powyżej dane są aktualne, poprawne i powinny zostać wprowadzone na moim koncie Klienta. 

 

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://pge-obrot.pl/o-spolce/dane-osobowe

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

[2] prawo do obniżenia rachunku za energię elektryczną przysługuje odbiorcy w gospodarstwie domowym, który spełni, co najmniej jeden ze wskazanych poniżej warunków:

  • zmniejszy w okresie, co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zużycie energii do poziomu poniżej 95% zużycia w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r., lub
  • zweryfikuje i potwierdzi poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy, lub
  • wyrazi zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy korespondencji, w szczególności faktur VAT,
    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub
  • wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez sprzedawcę, lub
  • jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub
  • złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r.
    o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oświadczenia złożone w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub  rolnicze gospodarstwa domowe).