Meta Pixel script image

PGE złożyła ofertę wstępną na zakup 82,9% akcji spółki Energa S.A.

30/2010

01.06.2010 09:19

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2010 r. złożył wstępną, niewiążącą ofertę („Oferta”) nabycia 4.120.000.000 akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku („Energa”), stanowiących 82,90 proc. jej kapitału zakładowego („Transakcja”).

Zdaniem Zarządu wstępne analizy wskazują, że realizacja Transakcji pozwoli na osiągnięcie licznych efektów synergii i może przełożyć się na wzrost wartości dla akcjonariuszy PGE, co było podstawą decyzji o złożeniu Oferty.

W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu Transakcji PGE przeprowadzi szczegółowe badanie due diilgence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w Transakcji, w tym złożenia ewentualnej oferty wiążącej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-06-01 11:19:23 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu