Meta Pixel script image

Podział kompetencji Zarządu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia dokonać podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu w ten sposób, że:

 jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym:

 • Departament Zarządu,
 • Departament Audytu Wewnętrznego,
 • Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkimi Kulturą Organizacji,
 • Departament Bezpieczeństwa,
 • Departament Fuzji i Przejęć,
 • Biuro Strategii,
 • Departament Energetyki Morskiej,
 • Departament Energetyki Jądrowej
 • Departament Prawny,
 • Biuro Zarządzania Korporacyjnego,
 • Departament Marketingu i Reklamy,
 • Departament Komunikacji Korporacyjnej,
 • Biuro ds. Ciepła,
 • Biuro ds. OZE,
 • Biuro ds. Dystrybucji,
 • Biuro ds. Obrotu,
 • Biuro ds. Energetyki Kolejowej,
 • Departament Handlu,
 • Departament Handlu Energią Konwencjonalną,
 • Departament Sprzedaży i Relacji z Klientami,
 • Departament Analiz Rynkowych,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o.,
 • Elester sp. z o.o.,
 • PGE Energia Ciepła S.A.,
 • PGE Baltica sp. z o.o. wraz z pozostałymi spółkami zaangażowanymi w Program Budowy Morskich Farm Wiatrowych,
 • PGE Energia Odnawialna S.A.,
 • PGE Dom Maklerski S.A.,
 • PGE Systemy S.A.,
 • PGE Obrót S.A.,
 • PGE Synergia sp. z o.o.,
 • PGE Sweden AB,
 • PGE Asekuracja S.A.,
 • PGE Inwest 2 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 9 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 10 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 11 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 20 sp. z o.o.,
 • PGE Ventures sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 12 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 14 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 21 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 22 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 23 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 24 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 25 sp. z o.o.,
 • a także nadzór nad Fundacją PGE.

jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym:

 • Departament Regulacji,
 • Biuro ds. Instrumentów Pomocowych,
 • Departament Relacji Międzynarodowych.

 

jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym:

 • Departament Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji,
 • Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych,
 • Departament Surowców Energii Konwencjonalnej,
 • Departament Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
 • Departament Dialogu i Relacji Społecznych,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
 • PGE Dystrybucja S.A.,
 • PGE Trading GmbH w likwidacji,
 • ELBIS sp. z o.o.,
 • ELBEST Security sp. z o.o.,
 • Megazec sp. z o.o.,
 • PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.,
 • Rybnik 2050 sp. z o.o.,
 • Energoserwis Kleszczów sp. z o.o.
 • PGE Ekoserwis S.A.

jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym:

 • Departament Compliance,
 • Departament Rozwoju i Innowacji,
 • Departament Integracji i Doradztwa Wewnętrznego,
 • Departament Zakupów, Departament Administracji,
 • Biuro ds. Bezpieczeństwai Higieny Pracy.

jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym:

 • Departament Kontrolingu,
 • Departament Sprawozdawczości i Podatków,
 • Departament Ryzyka i Ubezpieczeń,
 • Departament Skarbu,
 • Departament Strategii IT,
 • Biuro ds. AML,
 • Departament Relacji Inwestorskich i ESG.