Podział kompetencji Zarządu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia dokonać podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu w ten sposób, że:

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Bezpieczeństwa,
 • Departament Fuzji i Przejęć,
 • Departament Komunikacji Korporacyjnej,
 • Departament Marketingu i Reklamy,
 • Departament Relacji Inwestorskich i ESG,
 • Departament Compliance,
 • Departament Audytu,
 • Departament Nadzoru Wewnętrznego,
 • Departament Prawa i Zarządzania Korporacyjnego,
 • Biuro Obsługi Organów Spółki,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującą spółką i jej spółkami zależnymi:

 • PGE Energia Ciepła S.A.,
 • PGE Baltica sp. z o.o.,
 • PGE Baltica 1 sp. z o.o.,
 • PGE Baltica 2 sp. z o.o.,
 • PGE Baltica 3 sp. z o.o.,
 • PGE Baltica 4 sp. z o.o.,
 • PGE Baltica 5 sp. z o.o.,
 • PGE Baltica 6 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 4 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 6 sp. z o.o.,
 • a także nadzór nad Fundacją PGE

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji,
 • Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych,
 • Departament Surowców Energii Konwencjonalnej,
 • Departament Handlu,
 • Departament Handlu Energią Konwencjonalną,
 • Departament Dialogu i Relacji Społecznych,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE GiEK S.A.,
 • PGE Dom Maklerski S.A.,
 • PGE Centrum sp. z o.o.,
 • PGE Trading GmbH sp. z o.o.,
 • RAMB sp. z o.o.,
 • ELTUR-SERWIS sp. z o.o.,
 • ELMEN sp. z o.o.,
 • BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,
 • BETRANS sp. z o.o.,
 • ELBIS sp. z o.o.,
 • MegaSerwis sp. z o.o.,
 • ELBEST Security sp. z o.o.,
 • Megazec sp. z o.o.

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Administracji,
 • Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji,
 • Departament Zakupów,
 • Biuro ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Departament Analiz Rynkowych,
 • Oddział Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Dystrybucja S.A.,
 • PGE Inwest 2 sp. z o.o.,
 • PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. (dawniej PGE Inwest 8 sp. z o.o.),
 • PGE Obsługa Klienta sp. z o.o. (dawniej PGE Inwest 9 sp. z o.o.),
 • PGE Inwest 10 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 11 sp. z o.o.,
 • PGE Asekuracja S.A. (dawniej PGE Inwest 13 S.A.),
 • PGE Inwest 14 sp. z o.o.

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Rozwoju i Innowacji,
 • Departament Integracji i Doradztwa Wewnętrznego,
 • Departament Energetyki Morskiej,
 • Departament Gospodarki Obiegu Zamkniętego,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Nowa Energia sp. z o.o.,
 • PGE Ekoserwis sp. z o.o.,
 • PGE Energia Odnawialna S.A.,
 • PGE Ventures sp. z o.o.,
 • ElectroMobility Poland S.A.

Jest uprawniona i odpowiedzialna za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Regulacji,
 • Biuro ds. Instrumentów Pomocowych,
 • Departament Relacji Międzynarodowych,
 • Departament Sprzedaży i Relacji z Klientami

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się jej nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Obrót S.A. i jej spółkami zależnymi.

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Kontrolingu,
 • Departament Sprawozdawczości i Podatków,
 • Departament Ryzyka i Ubezpieczeń,
 • Departament Skarbu,
 • Departament Strategii IT,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Systemy S.A.,
 • PGE Synergia sp. z o.o.