Meta Pixel script image

Program Poleceń - Fotowoltaika z PGE

program poleceń

Skorzystaj z Programu Poleceń dla instalacji fotowoltaicznej od PGE i zyskaj zwrot do 2 000 zł lub odbierz rabat na zakup w wysokości 100 zł za każdy 1 kWp!

Masz instalację fotowoltaiczną od PGE?
Zarejestruj się w programie, poleć instalację swojemu znajomemu i odbierz bonus w wysokości do 2 000 zł.

Jesteś zainteresowany zakupem PV?
Wypełnij formularz i podaj Kod Polecenia, a otrzymasz rabat w wysokości 100 zł na każdy zakupiony 1 kWp.

Jak skorzystać z promocji?

Zapoznaj się z poniższą instrukcją, wypełnij elektroniczny formularz zgodnie z założeniami promocji i odbierz bonus! 

instalacja fotowoltaiczna

Kim jest Klient Polecający?

Zadowolony Klient jest dla nas bardzo ważny dlatego polecając instalację fotowoltaiczną od PGE swojej rodzinie i przyjaciołom zyskasz nagrodę o wartości 100 zł za każdy pełny 1 kWp zakupionej instalacji przez osobę poleconą (maksymalny zwrot to 2 000 zł). Wystarczy przekazać osobie poleconej swój Kod Polecenia, który jest unikatowym numerem Twojej umowy. Dzięki temu dowiemy się, że właśnie Ty poleciłeś swojego znajomego. Po podpisaniu umowy na usługę, możesz zacząć polecać ją innym. Nagrodę otrzymasz na podane przez Ciebie w formularzu konto bankowe, po zakończeniu montażu i finalnej opłacie Twojej instalacji oraz osoby przez Ciebie poleconej. 

Wypełnij formularz

Jak skorzystać z promocji i odebrać bonus za zakupioną instalację?

Krok 1
Uzupełnij elektroniczny formularz i odbierz e-mail z potwierdzeniem wzięcia udziału w programie. 

Krok 2
Przekaż Kod Polecenia osobom, które chcą zakupić instalację fotowoltaiczną.

Krok 3
Nie zwlekaj i polecaj za pomocą swojego kodu instalację fotowoltaiczną od PGE.

Krok 4
Nagrodę do 2 000 zł otrzymasz po zakończonym montażu instalacji u Ciebie i Poleconego.

instalacja fotowoltaiczna

Kim jest Klient Polecany?

Zastanawiasz się na inwestycją w fotowoltaikę, a Twój znajomy jest właścicielem takiej instalacji od PGE? Wypełniając formularz wraz z Kodem Polecenia możesz uzyskać rabat, który uzależniony jest od wielkości planowanej inwestycji - 100 zł za każdy pełny 1 kWp. Rabat otrzymasz od razu w trakcie zakupu! Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i ustalimy szczegóły.

Wypełnij formularz

Jak skorzystać z promocji i kupić instalację z rabatem?

Krok 1
Uzyskaj Kod Polecenia od osoby, która zakupiła instalację fotowoltaiczną w ramach oferty "Fotowoltaika z PGE".

Krok 2
Uzupełnij elektroniczny formularz i odbierz e-mail z potwierdzeniem wzięcia udziału w programie.

Krok 3
Oczekuj na kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia chęci zakupu instalacji oraz weryfikacji Kodu Polecenia.

Krok 4
Zakończ proces zakupu instalacji fotowoltaicznej wraz z otrzymanym rabatem w postaci 100 zł za każdy pełny 1 kWp.

 

Wypełnij formularz oferty "Program Poleceń - Fotowoltaika z PGE"

Wybierz jedną z opcji

Kodem polecającym jest numer umowy klienta, który sfinalizował usługę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Klient polecający otrzymuje nagrodę na wskazane w formularzu konto bankowe.

* - pola wymagane

Administratorem danych osobowych Polecającego i Polecanego jest PGE Obrót S.A. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pisemnie na adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe Polecającego i Poleca

[...] Rozwiń

Administratorem danych osobowych Polecającego i Polecanego jest PGE Obrót S.A. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pisemnie na adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe Polecającego i Polecanego będą przetwarzane w celu:

a) realizacji umowy, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Programu Poleceń, wydania nagród oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym : przepisów podatkowych czy przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

c) Administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Zebrane dane osobowe Polecającego i Polecanego mogą być udostępniane partnerom, z którymi współpracuje Organizator, łącząc produkty lub usługi, operatorom płatności internetowych, instytucjom płatniczym i bankom w zakresie realizacji płatności, innym podmiotom świadczącym usługi np. firmom informatycznym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Dane mogą być udostępnione organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, URE, UODO itp.). Polecającemu i Polecanemu przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych a także w uzasadnionych przypadkach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGE Obrót S.A. Polecającemu i Polecanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Polecającego i Polecanego jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Dane osobowe Polecającego i Polecanego będą przechowywane przez okres trwania Programu, prezentacji jej wyników oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Programu. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Programu i przez czas wymagany przepisami prawa oraz przez czas konieczny do realizacji ww. celów przetwarzania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Zwiń

Pytania i odpowiedzi

Udział w Programie Poleceń – Fotowoltaika z PGE może wziąć każdy kto:
•    podpisał umowę na zakup oferty Fotowoltaika z PGE (polecający),
•    chce skorzystać z oferty Fotowoltaika z PGE - aby uzyskać nagrodę należy podać kod polecający osoby, która już podpisała umowę z PGE (polecany).

Niezbędnym jest wypełnienie formularza na stronie internetowej, gdzie należy zaakceptować regulamin Programu Poleceń – Fotowoltaika z PGE.

Ważne! Formularz zgłoszeniowy muszą wypełnić obie strony.

Nie. Wystarczy uzupełnić formularz tylko raz, aby brać udział w Programie Poleceń – Fotowoltaika z PGE.

Termin otrzymania nagrody uzależniony jest od terminu zakończenia montażu oraz końcowej opłaty za instalację fotowoltaiczną zakupioną przez polecającego i polecanego.

Nie. Promocja dotyczy tylko nowych klientów.

Tak! Po podpisaniu umowy możesz zostać polecającym, ponieważ posiadasz swój własny Kod Polecenia.

Kod polecający to numer podpisanej przez klienta umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Nagrodę otrzymują obie strony:
• polecający, który jest właścicielem Kodu Polecenia,

• polecany, który chce zawrzeć umowę sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Klient polecający otrzymuje nagrodę na wskazane w formularzu konto bankowe.  Klient polecany otrzymuje rabat na ofertę instalacji PV. 

Tak! Klient polecający może polecać nieograniczoną liczbę osób. Nagroda zostanie przyznana po montażu oraz finalnej opłacie za zakupiony produkt przez klientów polecających polecanych.