Meta Pixel script image

Chcę przyłączyć firmę (zakład)

 

Gdy budujesz: warsztat, pizzerię, sklep itp. i planujesz podłączenie do sieci energetycznej zarządzanej przez PGE Dystrybucja, a potrzebujesz nie więcej niż 40kW mocy przyłączeniowej o napięciu 230/400V to powinieneś złożyć Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.

L.p.Dane oraz dodatkowe dokumentyOpis
1.Dane osobowe i teleadresoweimię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, nr PESEL, adres zamieszkania / siedziby
2.Dane obiektu przyłączanegonr działki, adres
3.Moc przyłączeniową jaką będziesz potrzebował

Informacje o potrzebnej mocy przyłączeniowej znajdziesz w projekcie podłączonego obiektu.

Możesz też skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie.

Możesz też zapytać elektryka, który na podstawie urządzeń, jakie planujesz zainstalować w obiekcie i sposobu ich wykorzystywania oszacuje zapotrzebowanie na moc przyłączeniową.

4.Przewidywany roczny pobór energii Oszacuj, ile energii będziesz rocznie zużywał (KWh).
5.Przewidywany termin poboru energii

Określ,  od kiedy będziesz potrzebował korzystać z energii elektrycznej.

6.Dokumenty dodatkowe
 • Oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do podłączanego obiektu
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym położeniem obiektu względem istniejącej sieci energetycznej oraz położeniem sąsiednich obiektów.
 • jeżeli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika  - będzie potrzebne odpowiednie upoważnienie do występowania w Twoim imieniu.
 • jeśli wnioskujesz jako firma, załącz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • jeśli wnioskujesz  jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, załącz zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

 

EtapyOpis

Etap 1

Określenie Twoich potrzeb i rozpoczęcie działań

 1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci lub wypełnij go on-line.
 2. Przekaż wypełniony wniosek wraz z załącznikami do PGE Dystrybucja. Możesz to zrobić:

Etap 2

Zawarcie umowy przyłączeniowej

W ciągu 21 dni od dostarczenia kompletnego Wniosku PGE Dystrybucja wyśle Ci Warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie.

 • warunki przyłączeniowe, które otrzymasz, ważne będą przez dwa lata.
 • w ciągu tych dwóch lat powinieneś podpisać umowę i ją odesłać. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał ponownie wystąpić o warunki.
 • od podpisania umowy rozpoczyna się realizacja przyłączenia

Etap 3

Uzgodnienia administracyjne i projektowanie

Po podpisaniu umowy o przyłączenie PGE Dystrybucja :

 • zaprojektuje przyłącze,
 • uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na Twojej posesji.
 • uzyska niezbędne pozwolenia administracyjne oraz wybierze wykonawcę.

(Ten etap zajmuje najwięcej czasu)

Etap 4

Prace techniczne i rozliczenie z PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja:

 • wykona Ci przyłącze,
 • dokona jego odbioru technicznego,
 • wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza.

Od tego momentu będzie techniczna możliwość dostarczania Ci energii.

Etap 5

Odbiór

Po wykonaniu instalacji elektrycznej  posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk przekaże Ci "Oświadczenie o wykonaniu instalacji", które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja.

Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie  PGE Dystrybucja wystawi Ci zaświadczenie o: „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”. Zaświadczenie to jest niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej.

Z tym zaświadczeniem należy udać się do sprzedawcy energii elektrycznej, aby zawrzeć umowę zakupu energii elektrycznej.  Zachęcamy do skorzystania z oferty PGE Obrót.

Etap 6

Po zawarciu umowy zakupu energii PGE Dystrybucja zainstaluje Ci licznik i od tego momentu będziesz mógł korzystać z energii elektrycznej.

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia w PGE Dystrybucja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań  - terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów, ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego kiedy  planujesz inwestycje  przeanalizuj dokładnie harmonogram realizacji dla swojego budynku.

Szczegółowe informację o procedurach przyłączeniowych znajdziesz TUTAJ.

Dodatkowych informacji udzielą Ci pracownicy Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Twoim Rejonie.