Przyszłość bez awarii z Fachowcem PC

Ojciec siedzi na kanapie z małym dzieckiem na kolanach. Skorzystaj z oferty Przyszłość bez awarii i zapewnij spokój domowego ogniska.

Nowa oferta dostępna tylko online! 

Domowe Naprawy - rozszerzony pakiet pomocy fachowców z dodatkowym wsparciem informatyka w zakresie awarii sprzętu PC, a także zdalnej pomocy informatycznej w przypadku problemów z oprogramowaniem.

Oferta dostępna w sprzedaży do 31.12.2023 r.

Zamów online

Co otrzymujesz w ramach oferty?

Rabat na energię

Gwarancja niższej stawki za energię elektryczną niż w cenniku taryfowym. 

Pomoc Elektryka

Fachowa usługa diagnostyki i naprawy awarii instalacji elektrycznej w Twoim domu.

Pomoc Technika Urządzeń 

Pomoc w przypadku awarii wewnętrznej instalacji gazowej lub urządzeń grzewczych i gazowych.

Pomoc Informatyka

Bezpośrednia diagnostyka i naprawa sprzętu PC oraz zdalna naprawa oprogramowania.

Dlaczego warto wybrać ofertę z Fachowcem PC?

oferta_online
Oferta online
Limitowana oferta dostępna jedynie w sprzedaży online na stronie www oraz w eBOK.
dla_kogo
Dla kogo?
Produkt stworzony specjalnie dla ludzi, którzy aktywnie korzystają z technologii cyfrowej.
cena
Cena
Niska opłata handlowa w połączeniu z atrakcyjną stawką za energię elektryczną.
elastycznosc
Elastyczność
Możliwość rezygnacji z oferty w każdym momencie bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Wypełnij formularz i zamów ofertę!

Czy jesteś Klientem PGE?

Oferta dostępna dla Klientów na umowie kompleksowej z obszaru Operatora Systemu Dystrybucyjnego "PGE Dystrybucja S.A.".

Jak znaleźć numer klienta na fakturze?
Pobierz instrukcję - kliknij tutaj.

 

Nie jesteś Klientem PGE i chcesz podpisać z nami umowę?

Kliknij przycisk i wypełnij szczegółowy formularz: 

 

Wypełnij formularz

Zgody marketingowe

* Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu

[...] Rozwiń

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty na podstawie wyrażonej zgody na kontakt za pośrednictwem telefonu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych, w tym numeru PESEL jest niezbędne do weryfikacji Klienta oraz skontaktowania się przez przedstawiciela PGE Obrót S.A. w celu przedstawienia oferty. Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje osobie, której dane dotyczą, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://pge-obrot.pl/o-spolce/dane-osobowe

Zwiń
Co otrzymasz w ramach oferty?

► Pomoc fachowców:

Elektryk

 naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej

Technik urządzeń grzewczych i gazowych

→ naprawa wewnętrznej instalacji gazowej

→ naprawa urządzeń grzewczych i gazowych

Informatyk (Fachowiec PC)

 zdalne naprawy oprogramowania

 naprawa uszkodzonego sprzętu PC

 

► Rabat na energię elektryczną w wysokości 1% od ceny taryfowej

 

Ilość fachowców: 3

CENA: 12,89 ZŁ/MSC*

*cena obowiązuje do 31.12.2024 r., od 1.01.2025 r. wynosi 17,20 zł/msc

Jak wygląda pomoc fachowców?

 • Zgłoszenie awarii

  Awarię możesz zgłosić pod całodobowym numerem infolinii - (22) 505 16 91. Wszyscy fachowcy są dostępni pod jednym numerem.

 • Umówienie wizyty

  Naprawa wykonywana jest do 1h w przypadku pomocy zdalnej informatyka, do 4h w przypadku elektryka i do 24h dla pozostałych specjalistów.

 • Diagnoza i naprawa awarii

  Nasz fachowiec zweryfikuje awarię i naprawi ją w Twoim domu, a w razie konieczności zabierze sprzęt do serwisu.

pomoc_fachowcy

Jak często mogę korzystać z pomocy fachowców?

Możesz zgłosić awarie 3 razy w ciągu roku - limit ten odnawia się co 12 miesięcy.
Każde z tych wezwań jest opłacone w wysokości do 700 zł, w tym:

 • 500 zł - koszty części, materiałów i robocizny,
 • 200 zł - koszty dojazdu, czynności diagnostycznych i transportu sprzętu.

Szczegóły oferty znajdziesz w regulaminie.

Cennik

 

Fachowcy dostępni w ramach oferty: 

 • elektryk,
 • technik urządzeń grzewczych i gazowych,
 • informatyk (fachowiec PC).

Opłata handlowa: 

 • w I okresie (od przyjęcia Oferty przez Klienta do 31.12.2024 r.) koszt usługi dodatkowej (opłaty handlowej) wynosi 12,89 zł brutto (10,48 zł netto) miesięcznie,
 • w II okresie (od 01.01.2025 r.) koszt usługi dodatkowej wynosi 17,20 zł brutto (13,98 zł netto) miesięcznie. 

Okres obowiązywania*: 

 • I Okres (maksymalnie 22 miesiące) – od daty przyjęcia oferty do 31.12.2024 r.
 • II Okres - od 1.01.2025 r., na czas nieokreślony.

* oferta może być rozwiązana przez Klienta bez dodatkowych opłat w dowolnym czasie, zgodnie z regulaminem oferty.

 

W roku 2023 obowiązują ceny energii elektrycznej zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela 1. Ceny ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach w 2023 roku, w ramach Oferty „Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa z Fachowcem PC” do limitu zużycia (3000/3600/4000 kWh), zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorcach energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Grupa TaryfowaCena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
 CałodobowaDziennaNocna
"Komfortowa" (G11)0,5092 (0,4140)  
"Elastyczna" (G12) 0,6063 (0,4929)0,3398 (0,2763)
"Weekendowa" (G12w) 0,6180 (0,5024)0,4002 (0,3254)
"Niedzielna" (G12n) 0,5659 (0,4601)0,3930 (0,3195)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.

 

Tabela 2. Ceny maksymalne ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach w 2023 roku, w ramach Oferty „Przyszłość bez awarii. Oferta Podstawowa z Fachowcem PC”, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku, po przekroczeniu maksymalnego limitu zużycia podanego w Tabeli 1.
Grupa taryfowaCena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
 CałodobowaDziennaNocna
"Komfortowa" (G11)0,8585 (0,6930)  
"Elastyczna" (G12) 0,8585 (0,6930)0,8585 (0,6930)
"Weekendowa" (G12w) 0,8585 (0,6930)0,8585 (0,6930)
"Niedzielna" (G12n) 0,8585 (0,6930)0,8585 (0,6930)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i podatku akcyzowego.

 

Informacje szczegółowe o zasadach rozliczeń w przypadku przyjęcia oferty, uwzględniając Rządowe Tarcze:

 • Na rok 2023 będą miały zastosowanie stawki wynikające z "Tabela 1" oraz "Tabela 2".
 • Na rok 2024 będzie miał zastosowanie Cennik Taryfowy z uwzględnieniem upustu 1% lub zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorcach energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej w punkcie poboru energii przez Odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 1) ww. ustawy w okresie 01.10.2022 - 31.12.2023 r. będzie mniejszy lub równy 90% jego zużycia w tym PPE w okresie 01.10.2021 - 31.12.2022 r., zastosowany zostanie upust stanowiący równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez tego Odbiorcę w okresie 01.10.2022 - 31.12.2023 r. Upust 1% wynikający z Oferty nie łączy się z upustem 10% wynikającym z ww. ustawy.
 • Na rok 2025 i kolejne będzie miał zastosowanie Cennik Taryfowy z uwzględnieniem upustu 1%. 

 

Porównanie cen za energię i opłaty handlowej wskazanych w ofercie z aktualnym cennikiem taryfowym na rok 2023 zatwierdzonym przez Prezesa URE:

Grupa taryfowaPrzyszłość bez awarii. Oferta podstawowa z Fachowcem PC*Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G
 Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)**
 CałodobowaDziennaNocnaCałodobowaDziennaNocna
G111,29490 (1,05277)  1,3080 (1,0584)  
G12 1,46769 (1,19325)0,92923 (0,75547) 1,4825 (1,2003)0,9386 (0,7581)
G12w 1,51762 (1,23384)1,06975 (0,86972) 1,5329 (1,2413)1,0806 (0,8735)
G12n 1,44638 (1,17592)0,99571 (0,80952) 1,4610 (1,1828)1,0058 (0,8127)
Opłata handlowa zł/m-c***12,89 (10,48)0,00
*Ceny za energię elektryczną w ofercie "Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa z Fachowcem PC” wyliczone są na podstawie obowiązującej Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE z uwzględnieniem 1% upustu. 
**Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.
***Cena obowiązuje do 31.12.2024 r., od 1.01.2025 r. wynosi 17,20 (13,98) zł/msc.

Pytania i odpowiedzi

Przysługują Ci 3 wezwania w ciągu roku - limit ten odnawia się co 12 miesięcy.

Awarię zgłosisz w Centrum Pomocy, które jest czynne całą dobę, przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu (22) 505 16 91 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora).

Każde interwencja fachowca jest przez nas opłacona wysokości do 700 zł, w tym:

 • 500 zł - koszty części, materiałów i robocizny,
 • 200 zł - koszty dojazdu, czynności diagnostycznych i transportu sprzętu.

W przypadku, gdy koszt naprawy awarii przekroczy 700 zł, to kwotę powyżej tego limitu będziesz musiał dopłacić. 

Interwencja specjalisty następuje:

 • w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia i nie dłuższym niż 4 godziny, liczonym od zgłoszenia awarii do organizacji przyjazdu elektryka (7 dni w tygodniu);
 • w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia i nie dłuższym niż 24 godziny, liczonym od zgłoszenia awarii do przyjazdu technika urządzeń grzewczych i gazowych oraz Serwisanta PC – naprawa sprzętu. (dni robocze);
 • w czasie nie dłuższym niż 1 godzina w przypadku zdalnej interwencji Serwisanta PC – naprawa oprogramowania (dni robocze od godz. 10 do 23).

Oczywiście, chociaż nasz produkt przynosi tak wiele korzyści dla Klienta, że rezygnacja z tej oferty będzie stanowić rzadkość.

Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji to:

a)  W pierwszym okresie obowiązywania oferty Klient może to zrobić w dowolnym terminie od dnia przystąpienia do Oferty do 30 dni przed jej zakończeniem poprzez złożenie oświadczenia, na zasadach określonych w Ofercie. Będzie to skutkować rezygnacją z warunków promocyjnych Oferty przez Klienta bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań, w tym zakresie.

b) W przypadku przedłużenia Oferty na czas nieokreślony – II Okres obowiązywania, Klientowi również przysługuje prawo do złożenia Oświadczenia o rezygnacji z warunków Oferty w dowolnym momencie z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Złożenie przez Klienta takiego oświadczenia także nie będzie skutkować naliczeniem kar umownej, poniesieniem żadnych kosztów i odszkodowań, w tym zakresie.

Zobacz inne oferty

Ojciec z synem grają w planszówkę - skorzystaj z oferty Domowe Naprawy i zyskaj pomoc fachowców w domowych usterkach.
Domowe Naprawy