Meta Pixel script image

Program Poleceń "Podaj dalej eko rozwiązania"

program polecen

 

Polecaj instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła od PGE, a otrzymasz zwrot nawet do 2 000 zł lub rabat na zakup wybranej instalacji!

Nie posiadasz instalacji fotowoltaicznej (PV) lub pompy ciepła (PC) od PGE? Nic nie szkodzi. Zarejestruj się w programie, polecaj nasze instalacje i zarabiaj nawet do 1 000 zł za każde polecenie.

Wypełnij formularz

Jak skorzystać z promocji?

Zapoznaj się z poniższą instrukcją, wypełnij elektroniczny formularz zgodnie z założeniami promocji i odbierz bonus! 

program poleceń

Kim jest Klient Polecający?

Polecaj nasze produkty swoim znajomym i oszczędzaj! Kwota zwrotu uzależniona jest od wielkości instalacji zrealizowanej z polecenia.

► Polecający, który posiada instalację PV lub PC od PGE, może otrzymać do 2 000 zł za polecenie (kod polecenia, to numer Twojej Umowy).

► Polecający, który nie posiada instalacji PV lub PC od PGE, może otrzymać do 1 000 zł za polecenie (numer polecenia otrzymasz po rejestracji w programie).

Warunkiem uzyskania środków z programu jest podpisana umowa i realizacja inwestycji przez Polecanego. Wypełnij formularz i zarejestruj się w programie!

Wypełnij formularz

Jak skorzystać z promocji i odebrać bonus?

Krok 1
Uzupełnij formularz. Na wskazany adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w programie wraz z numerem polecenia.

Krok 2
Przekaż numer lub kod polecenia znajomemu, który jest zainteresowany zakupem instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.

Krok 3
Polecaj program „Podaj dalej eko rozwiązania” nieograniczonej liczbie osób.

Krok 4
Bonus za wszystkie skuteczne polecenia otrzymasz na konto bankowe, wskazane w formularzu.

instalacja fotowoltaiczna

Kim jest Klient Polecany?

Zastanawiasz się nad inwestycją w fotowoltaikę lub pompę ciepła i chcesz otrzymać rabat na zakup instalacji? Wypełniając formularz, wprowadź kod lub numer polecenia. Zyskaj rabat, którego wysokość uzależniona jest od wielkości planowanej inwestycji:

- instalacja fotowoltaiczna: 100 zł za każdy pełny 1 kWp (rabat otrzymasz od razu w trakcie zakupu),
- pompa ciepła: rabat do 1 000 zł.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i ustalimy szczegóły.

Wypełnij formularz

Jak skorzystać z promocji i kupić instalację z rabatem?

Krok 1
Wypełnij formularz i podaj otrzymany kod lub numer polecenia.

Krok 2
Na podany email otrzymasz potwierdzenie udziału w programie.

Krok 3
Czekaj na kontakt telefoniczny od naszego konsultanta.

Krok 4
Ciesz się niższym kosztem realizacji inwestycji!

Wypełnij formularz Programu Poleceń "Podaj dalej eko rozwiązania!"

Co chcesz zrobić?
Wybierz odpowiednią opcję

Z programu poleceń może skorzystać osoba, która kupiła instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła od PGE lub osoba, która nie ma instalacji, ale chce polecić ją swoim znajomym. 

Jestem zainteresowany zakupem

Podaj otrzymany od Polecającego kod lub numer polecenia.

Kodem polecającym jest numer umowy klienta, który sfinalizował usługę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.

Klient polecający otrzymuje nagrodę na wskazane w formularzu konto bankowe.

* - pola wymagane

Administratorem danych osobowych Polecającego i Polecanego jest PGE Obrót S.A. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pisemnie na adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe Polecającego i Poleca

[...] Rozwiń

Administratorem danych osobowych Polecającego i Polecanego jest PGE Obrót S.A. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pisemnie na adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe Polecającego i Polecanego będą przetwarzane w celu:

a) realizacji umowy, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Programu Poleceń, wydania nagród oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym : przepisów podatkowych czy przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

c) Administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Zebrane dane osobowe Polecającego i Polecanego mogą być udostępniane partnerom, z którymi współpracuje Organizator, łącząc produkty lub usługi, operatorom płatności internetowych, instytucjom płatniczym i bankom w zakresie realizacji płatności, innym podmiotom świadczącym usługi np. firmom informatycznym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Dane mogą być udostępnione organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, URE, UODO itp.). Polecającemu i Polecanemu przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych a także w uzasadnionych przypadkach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGE Obrót S.A. Polecającemu i Polecanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Polecającego i Polecanego jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Dane osobowe Polecającego i Polecanego będą przechowywane przez okres trwania Programu, prezentacji jej wyników oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Programu. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Programu i przez czas wymagany przepisami prawa oraz przez czas konieczny do realizacji ww. celów przetwarzania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Zwiń

Pytania i odpowiedzi

Udział w Programie Poleceń "Polecaj dalej eko rozwiązania" może wziąć:

• Osoba fizyczna, która zakupiła fotowoltaikę lub pompę ciepła z PGE jako polecający.

• Osoba fizyczna, która jest zainteresowana poleceniem zupełnie nowych Klientów nie posiadająca umowy na zakup i montaż instalacji Fotowoltaicznej lub pompy ciepła z PGE jako polecający.

• Osoba fizyczna zainteresowana zakupem instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła z PGE jako polecany. Aby zarejestrować się w programie musi zarejestrować się poprzez formularz internetowy oraz podać kod polecenia lub numer polecenia od polecającego.

Kodem polecającym jest numer umowy klienta, który sfinalizował usługę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.

Numerem polecenia jest indywidualny numer przydzielany zarejestrowanemu i zweryfikowanemu poprzez formularz internetowy zainteresowanego polecaniem. Wymogiem jest, aby polecający był osobą fizyczną, która nie posiada umowy zawartej na zakup i montaż instalacji Fotowoltaicznej lub pompy ciepła z PGE.

• Rabat przy zakupie nowej mikroinstalacji fotowotlaicznej to 100 zł za każdy pełny 1,00 kWp dla polecającego.

• Rabat przy zakupie instalacji pompy ciepła to 2% z ograniczeniem do 1000 z brutto.

Gratyfikację otrzymują:

• Polecający, który jest właścicielem Kodu Polecenia w wysokości odpowiadającej rabatowi osoby przez niego poleconej z ograniczeniem do 2000 zł, która finalnie zakupiła mikroinstalację Fotowoltaiczną.

• Polecający, który jest właścicielem Numeru Polecenia w wysokości odpowiadającej rabatowi osoby przez niego poleconej z ograniczeniem do 1000 zł, która finalnie zakupiła mikroinstalację Fotowoltaiczną.

• Polecający, który jest właścicielem Kodu Polecenia w wysokości odpowiadającej rabatowi osoby przez niego poleconej, która finalnie zakupiła instalację pompy ciepła.

• Polecający, który jest właścicielem Numeru Polecenia w wysokości odpowiadającej rabatowi osoby przez niego poleconej z ograniczeniem do 500 zł, która finalnie zakupiła instalację pompy ciepła.

Klient polecający otrzymuje gratyfikację na wskazane w formularzu konto bankowe.  

Klient polecany otrzymuje rabat na ofertę instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.

Tak! Klient polecający może polecać nieograniczoną liczbę osób. Nagroda zostanie przyznana po zakupionych instalacji przez klientów polecanych.

Niezbędnym jest wypełnienie formularza na stronie internetowej, gdzie należy zaakceptować regulamin Programu Poleceń "Polecaj dalej eko rozwiązania".

Ważne! Formularz zgłoszeniowy muszą wypełnić obie strony.

Nie. Wystarczy uzupełnić formularz tylko raz, aby brać udział w Programie Poleceń.

Termin otrzymania nagrody uzależniony jest od terminu zakończenia montażu oraz końcowej opłaty za instalację fotowoltaiczną zakupioną przez polecającego. Każdorazowo Klienci polecani będą weryfikowani, a gratyfikacja zostanie wypłacone do 90 dni.

Nie. Promocja dotyczy tylko nowych klientów.

Tak! Po sfinalizowaniu umowy możesz zostać polecającym, ponieważ posiadasz swój własny Kod Polecenia.

Tak. Należy ponownie zarejestrować się w programie wypełniając odpowiedni formularz.