Pakiet Bezpieczny Rachunek

pakiet bezpieczny rachunek


Utrata pracy lub zdolności finansowych? Pomożemy Ci opłacić rachunek za prąd! 

Skorzystaj z oferty na energię elektryczną z ubezpieczeniem grupowym Bezpieczny Rachunek oraz dodatkową usługą Assistance.

Oferta dostępna w sprzedaży tylko w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta (BOK) do 30.09.2023 r.

Co zyskujesz w ramach oferty?

Rabat na energię

Otrzymujesz zniżkę na energię w wysokości 1,5% od ceny energii elektrycznej wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy. 

Ubezpieczenie grupowe

Otrzymasz świadczenia finansowe m.in. w przypadku utraty stałego źródła dochodów, czy niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Assistance

Masz możliwość skorzystania z usługi dodatkowej, która gwarantuje wsparcie psychologiczno-doradcze w trudnej sytuacji życiowej.

Rabat z eFakturą!

Wyraź zgodę na otrzymanie faktur drogą elektroniczną i obniż swoje rachunki za korzystanie z oferty o 6%.  

Jak skorzystać z oferty?

Przyjdź do najbliższego Biura Obsługi Klienta (BOK) i zapytaj konsultanta o szczegóły oferty. Kliknij przycisk i sprawdź, która placówka jest najbliżej Ciebie! 

 

Mapa placówek

 

1000x603_pakiet_bezpieczny_rachunek

Kto może przyjąć ofertę?

Każdy Klient PGE Obrót S.A., który zawarł z nami umowę kompleksową (lub podpisuje nową umowę), będący w przedziale wiekowym pomiędzy 18, a 65 rokiem życia.

Oferta dostępna w sprzedaży wyłącznie w stacjonarnych BOK do 30.09.2023 r. z gwarancją warunków do 31.12.2025 r. 

 

Cennik

 

Co otrzymuję?

 1. Ubezpieczenie grupowe Bezpieczny Rachunek
  Ubezpieczenie grupowe polegające na wypłaceniu świadczenia pieniężnego w postaci możliwości zasilenia konta rozliczeniowego Klienta za energię elektryczną w PGE Obrót S.A. w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, zaistniałych u Klienta: utraty stałego źródła dochodów, niezdolności do samodzielnej egzystencji, śmierci.

  Suma ubezpieczenia  –  do 1800* zł – 6 świadczeń miesięcznych po 300 zł. W przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji lub śmierci świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości sumy ubezpieczenia
   
 2. Usługa Assistance
  Dodatkowo Klient ma zagwarantowaną usługę Assistance, która obejmuje:
  - Pomoc psychologa, mająca na celu wsparcie i podniesienie motywacji Klienta do poszukiwania nowej pracy,
  - zmniejszenia napięcia i zminimalizowanie jego obaw czy pomoc w określeniu mocnych stron Klienta;
  - Pomoc doradcy zawodowego w zakresie weryfikacji CV/listu motywacyjnego Klienta i ich prawidłowym przygotowaniu;
  - Pomoc doradcy zawodowego w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej;
  - Infolinia o zasadach otrzymania zasiłku;
  - Infolinia wsparcia merytorycznego dla osób poszukujących pracy; Infolinia medyczna.

Opłata handlowa: 

 • w przypadku wyrażenia zgody na PGE eFakturę 18,44 zł brutto (14,99 zł netto) miesięcznie,
 • w przypadku braku zgody na PGE eFakturę 19,67 zł brutto (15,99 zł netto) miesięcznie. 
   

Okres obowiązywania: 

 • po przyjęciu oferta obowiązuje do 31.12.2025 r. (Klient może zrezygnować z oferty w bez dodatkowych opłat w dowolnym czasie, zgodnie z regulaminem oferty).

 

W roku 2023 obowiązują ceny energii elektrycznej zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela 1. Ceny ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach w 2023 roku, w ramach Oferty „Pakiet Bezpieczny Rachunek” do limitu zużycia (3000/3600/4000 kWh), zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorcach energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Grupa TaryfowaCena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
 CałodobowaDziennaNocna
"Komfortowa" (G11)0,5092 (0,4140)  
"Elastyczna" (G12) 0,6063 (0,4929)0,3398 (0,2763)
"Weekendowa" (G12w) 0,6180 (0,5024)0,4002 (0,3254)
"Niedzielna" (G12n) 0,5659 (0,4601)0,3930 (0,3195)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.

 

Tabela 2. Ceny maksymalne ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach w 2023 roku, w ramach Oferty „Pakiet Bezpieczny Rachunek”, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku, po przekroczeniu maksymalnego limitu zużycia podanego w Tabeli 1.
Grupa taryfowaCena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
 CałodobowaDziennaNocna
"Komfortowa" (G11)0,8585 (0,6930)  
"Elastyczna" (G12) 0,8585 (0,6930)0,8585 (0,6930)
"Weekendowa" (G12w) 0,8585 (0,6930)0,8585 (0,6930)
"Niedzielna" (G12n) 0,8585 (0,6930)0,8585 (0,6930)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i podatku akcyzowego. 

 

Informacje szczegółowe o zasadach rozliczeń w przypadku przyjęcia oferty, uwzględniając Rządowe Tarcze:

 • Na rok 2023 będą miały zastosowanie stawki wynikające z "Tabela 1" oraz "Tabela 2".
 • Na rok 2024 będzie miał zastosowanie Cennik Taryfowy z uwzględnieniem upustu 1,5% lub zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorcach energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej w punkcie poboru energii przez Odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 1) ww. ustawy w okresie 01.10.2022 - 31.12.2023 r. będzie mniejszy lub równy 90% jego zużycia w tym PPE w okresie 01.10.2021 - 31.12.2022 r., zastosowany zostanie upust stanowiący równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez tego Odbiorcę w okresie 01.10.2022 - 31.12.2023 r. Upust 1,5% wynikający z Oferty nie łączy się z upustem 10% wynikającym z ww. ustawy.
 • Na rok 2025 i kolejne będzie miał zastosowanie Cennik Taryfowy z uwzględnieniem upustu 1,5%. 

 

Porównanie cen za energię i opłaty handlowej wskazanych w ofercie z aktualnym cennikiem taryfowym na rok 2023 zatwierdzonym przez Prezesa URE:

Grupa taryfowaPakiet Bezpieczny Rachunek*Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G
 Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)**
 CałodobowaDziennaNocnaCałodobowaDziennaNocna
G111,28836 (1,04745)  1,3080 (1,0584)  
G12 1,46028 (1,18722)0,92453 (0,75165) 1,4825 (1,2003)0,9386 (0,7581)
G12w 1,50996 (1,22761)1,06434 (0,86532) 1,5329 (1,2413)1,0806 (0,8735)
G12n 1,43908 (1,16998)0,99068 (0,80543) 1,4610 (1,1828)1,0058 (0,8127)
Opłata handlowa zł/m-c18,44 (14,99) - z aktywną zgodą na PGE eFakturę
19,67 (15,99) - bez zgody na PGE eFakturę
0,00
*Ceny za energię elektryczną w ofercie "Pakiet Bezpieczny Rachunek” wyliczone są na podstawie obowiązującej Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE z uwzględnieniem 1,5% upustu. 
**Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.

Pytania i odpowiedzi

Aby przyjąć naszą ofertę udaj się do Biura Obsługi Klienta.
Mapa placówek - kliknij tutaj

Z ubezpieczenia grupowego można skorzystać w wyniku wystąpienia zdarzenia utraty pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub śmierci.

Z usługi dodatkowej Asisstance można skorzystać po otrzymaniu pozytywnie rozpatrzonej decyzji otrzymanej w związku z wystąpieniem zdarzenia.

Wystąpienie zdarzenia w celu wypłaty świadczenia z ubezpieczenia grupowego oraz skorzystania z usługi Assistance należy zgłosić do ubezpieczyciela Agro Ubezpieczenia pod numerem telefonu: 48 389 98 98

Podczas rozmowy otrzymasz dalsze wskazówki postępowania.

Cechą naszej Oferty jest elastyczność, więc możesz zrezygnować w dowolnym momencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jednak z uwagi na korzyści jakie niesie nasza Oferta, zachęcamy do pełnego korzystania z dostępnych usług.

Przez cały czas trwania Oferty obowiązuje Cię jedna opłata handlowa, której wysokość się nie zmieni. Jeżeli zdecydujesz się na eFakturę obniżysz swoją opłatę handlową.

Zobacz inne oferty

Para obejmuje się przed domem, na dachu którego zamontowano panele fotowoltaiczne. Dowiedz się jak szybko zwróci się inwestycja w fotowoltaikę z PGE.
Fotowoltaika z PGE
Ojciec siedzi na kanapie z małym dzieckiem na kolanach. Skorzystaj z oferty Przyszłość bez awarii i zapewnij spokój domowego ogniska.
Przyszłość bez awarii z Fachowcem PC
Mama bawi się z dzieckiem w domu - wybierz fachowców w ofercie Domowe Naprawy i nie martw się o awarie.
Domowe Naprawy - Pakiet Wybierz Swoich Fachowców