Meta Pixel script image

Pakiet Bezpieczny Rachunek

pakiet bezpieczny rachunek


Utrata pracy lub zdolności finansowych? Pomożemy Ci opłacić rachunek za prąd! 

Skorzystaj z oferty na energię elektryczną z ubezpieczeniem grupowym Bezpieczny Rachunek oraz dodatkową usługą Assistance.

Oferta dostępna w sprzedaży do 30.06.2024 r.

Zamów kontakt

Co zyskujesz w ramach oferty?

Rabat na energię

Otrzymujesz zniżkę na energię w wysokości 1,5% od ceny energii elektrycznej wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy. 

Ubezpieczenie grupowe

Otrzymasz świadczenia finansowe m.in. w przypadku utraty stałego źródła dochodów, czy niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Assistance

Masz możliwość skorzystania z usługi dodatkowej, która gwarantuje wsparcie psychologiczno-doradcze w trudnej sytuacji życiowej.

Rabat z eFakturą!

Wyraź zgodę na otrzymanie faktur drogą elektroniczną i obniż swoje rachunki za korzystanie z oferty o 6%.  

Jak skorzystać z oferty?

Wypełnij formularz kontaktowy - nasz konsultant zadzwoni do Ciebie i przedstawi szczegóły oferty.
 

Zamów kontakt

 

1000x603_pakiet_bezpieczny_rachunek

Kto może przyjąć ofertę?

Każdy Klient PGE Obrót, który zawarł z nami umowę kompleksową (lub podpisuje nową umowę), będący w przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 65 rokiem życia.

Oferta dostępna w sprzedaży do 30.06.2024 r. z gwarancją warunków do 31.12.2025 r. 

 

Wypełnij formularz i zamów kontakt!

Czy jesteś Klientem PGE?

Oferta dostępna dla Klientów na umowie kompleksowej z obszaru Operatora Systemu Dystrybucyjnego "PGE Dystrybucja S.A.".

Jak znaleźć numer klienta na fakturze?
Pobierz instrukcję - kliknij tutaj.

Podany numer telefonu zostanie wprowadzony na koncie Klienta jako aktualny.

Podany adres e-mail zostanie wprowadzony na koncie Klienta jako aktualny.

 

Nie jesteś Klientem PGE i chcesz podpisać z nami umowę?

Kliknij przycisk i wypełnij szczegółowy formularz: 

 

Wypełnij formularz

Zgody marketingowe

Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot

 

* - pole obowiązkowe (jeśli nie chcesz podać wymaganych danych w formularzu, zapraszamy do kontaktu z infolinią pod numerem: 422 222 222 lub stacjonarnego Biura Obsługi Klienta)

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty na podstawie wyrażonej zgody na kontakt za pośrednic

[...] Rozwiń

 

* - pole obowiązkowe (jeśli nie chcesz podać wymaganych danych w formularzu, zapraszamy do kontaktu z infolinią pod numerem: 422 222 222 lub stacjonarnego Biura Obsługi Klienta)

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty na podstawie wyrażonej zgody na kontakt za pośrednictwem telefonu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych, w tym numeru PESEL jest niezbędne do weryfikacji Klienta oraz skontaktowania się przez przedstawiciela PGE Obrót S.A. w celu przedstawienia oferty. Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje osobie, której dane dotyczą, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://pge-obrot.pl/o-spolce/dane-osobowe

Zwiń

Cennik

 

Co otrzymuję?

 1. Ubezpieczenie grupowe Bezpieczny Rachunek
  Polega na wypłaceniu świadczenia pieniężnego w postaci możliwości zasilenia Twojego konta rozliczeniowego za energię elektryczną w PGE Obrót, w przypadku gdy wystąpią następujące okoliczności: utrata stałego źródła dochodów, niezdolność do samodzielnej egzystencji, śmierć.

  Suma ubezpieczenia  –  do 1800 zł – 6 świadczeń miesięcznych po 300 zł. W przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji lub śmierci świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości sumy ubezpieczenia.
   
 2. Usługa Assistance, która obejmuje:
 • pomoc psychologa
 • pomoc doradcy zawodowego w zakresie weryfikacji CV/listu motywacyjnego Klienta i ich prawidłowym przygotowaniu;
 • pomoc doradcy zawodowego w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej;
 • infolinia o zasadach otrzymania zasiłku;
 • infolinia wsparcia merytorycznego dla osób poszukujących pracy
 • infolinia medyczna

Opłata za usługę dodatkową: 

 • jeśli wyrazisz zgodę na PGE eFakturę - 18,44 zł brutto (14,99 zł netto) miesięcznie,
 • jeśli nie wyrazisz zgody na PGE eFakturę - 19,67 zł brutto (15,99 zł netto) miesięcznie. 

Okres obowiązywania: 

 • po przyjęciu oferta obowiązuje do 31.12.2025 r. (możesz zrezygnować z oferty bez dodatkowych opłat w dowolnym czasie, zgodnie z regulaminem oferty).

 

W pierwszej połowie 2024 roku (od 1.01.2024 do 30.06.2024) obowiązują ceny energii elektrycznej zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela 1. Ceny ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach od 1.01.2024 do 30.06.2024 , w ramach Oferty „Pakiet Bezpieczny Rachunek” do limitu zużycia (1500/1800/2000 kWh), zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorcach energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Grupa TaryfowaCena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
 CałodobowaDziennaNocna
"Komfortowa" (G11)0,5092 (0,4140)  
"Elastyczna" (G12) 0,6063 (0,4929)0,3398 (0,2763)
"Weekendowa" (G12w) 0,6180 (0,5024)0,4002 (0,3254)
"Niedzielna" (G12n) 0,5659 (0,4601)0,3930 (0,3195)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.

 

Tabela 2. Ceny maksymalne ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach od 1.01.2024 do 30.06.2024, w ramach Oferty „Pakiet Bezpieczny Rachunek”, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku, po przekroczeniu maksymalnego limitu zużycia podanego w Tabeli 1.
Grupa taryfowaCena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
 CałodobowaDziennaNocna
"Komfortowa" (G11)0,8585 (0,6980)  
"Elastyczna" (G12) 0,8585 (0,6980)0,6550 (0,5325)
"Weekendowa" (G12w) 0,8585 (0,6980)0,7521 (0,6115)
"Niedzielna" (G12n) 0,8585 (0,6980)0,7051 (0,5733)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy. 

 

Informacje szczegółowe o zasadach rozliczeń w przypadku przyjęcia oferty, uwzględniając Rządowe Tarcze:

 • Od 1.01.2024 do 30.06.2024 będą miały zastosowanie stawki wynikające z "Tabela 1" oraz "Tabela 2".
 • Od 1.07.2024 będzie miał zastosowanie Cennik Taryfowy z uwzględnieniem upustu 1,5%. 

Porównanie cen za energię i opłaty za usługę dodatkową wskazanych w ofercie z aktualnym cennikiem taryfowym na rok 2024 zatwierdzonym przez Prezesa URE:

Grupa taryfowaPakiet Bezpieczny Rachunek*Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G
 Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)**Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)***
 CałodobowaDziennaNocnaCałodobowaDziennaNocna
G110,90757 (0,73786)  0,9214 (0,7441)  
G12 1,03127 (0,83843)0,65496 (0,53249) 1,0470 (0,8462)0,6649 (0,5356)
G12w 1,06629 (0,86690)0,75213 (0,6149) 1,0825 (0,8751)0,7636 (0,6158)
G12n 1,02206 (0,83095)0,70512 (0,57327) 1,0376 (0,8386)0,7159 (0,5770)
Opłata za usługę dodatkową zł/m-c18,44 (14,99) - z aktywną zgodą na PGE eFakturę
19,67 (15,99) - bez zgody na PGE eFakturę
0,00
*Ceny za energię elektryczną w ofercie "Pakiet Bezpieczny Rachunek” wyliczone są na podstawie obowiązującej Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE z uwzględnieniem 1,5% upustu. Ceny obowiązują od 1.07.2024 r.
**Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.
***Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i podatku akcyzowego.

Pytania i odpowiedzi

Wypełnij formularz kontaktowy - nasz konsultant zadzwoni do Ciebie i przedstawi szczegóły oferty.

Z ubezpieczenia grupowego można skorzystać w wyniku wystąpienia zdarzenia utraty pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub śmierci.

Z usługi dodatkowej Asisstance można skorzystać po otrzymaniu pozytywnie rozpatrzonej decyzji otrzymanej w związku z wystąpieniem zdarzenia.

Wystąpienie zdarzenia w celu wypłaty świadczenia z ubezpieczenia grupowego oraz skorzystania z usługi Assistance należy zgłosić do ubezpieczyciela Agro Ubezpieczenia pod numerem telefonu: 48 389 98 98

Podczas rozmowy otrzymasz dalsze wskazówki postępowania.

Cechą naszej Oferty jest elastyczność, więc możesz zrezygnować w dowolnym momencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jednak z uwagi na korzyści jakie niesie nasza Oferta, zachęcamy do pełnego korzystania z dostępnych usług.

Przez cały czas trwania Oferty obowiązuje Cię jedna opłata handlowa, której wysokość się nie zmieni. Jeżeli zdecydujesz się na eFakturę obniżysz swoją opłatę handlową.

Zobacz inne oferty

fotowoltaika z PGE
Fotowoltaika z PGE
oferta z fachowcem PC
Domowe Naprawy. Pakiet z Fachowcem PC
Mama bawi się z dzieckiem w domu - wybierz fachowców w ofercie Domowe Naprawy i nie martw się o awarie.
Domowe Naprawy - Pakiet Wybierz Swoich Fachowców