Formularz zamówienia oferty - Przyszłość bez awarii

 • Informacje ogólne
 • Dane klienta
 • Dane adresowe PPE
 • Szczegóły PPE
 • Podsumowanie

Pobierz: OŚWIADCZENIE NA OKOLICZNOŚĆ PRZEKAZANIA/PRZEJĘCIA LOKALU (bez paneli fotowoltaicznych)

albo

Pobierz: OŚWIADCZENIE NA OKOLICZNOŚĆ PRZEKAZANIA/PRZEJĘCIA LOKALU (z panelami fotowoltaicznymi)

Prosimy o prawidłowe uzupełnienie protokołu zdawczo-odbiorczego. Brak kluczowych informacji spowoduje konieczność jego poprawienia i opóźni moment zawarcia umowy.

 • Numer klienta – Jest podany na fakturze VAT przy danych osobowych dotychczasowego Klienta. Może być oznaczony jako numer ewidencyjny, numer klienta lub identyfikator klienta. Jeśli nie odnajdują go Państwo, prosimy o podanie numeru faktury VAT.
 • Adres punktu poboru – Wymagane jest podanie kompletu danych adresowych.
 • Dane układu pomiarowego – Numer licznika jest nadrukowany na jego obudowie pod kodem kreskowym, a także jest prezentowany na fakturze VAT w tabeli, w której wykazane są dane pomiarowe.
  • Dla grup taryfowych G11 i C11 należy podać jedno wskazanie (WT) prezentowane na liczniku pod kodem 15.8.1 (lub 15.8.0).
  • Dla pozostałych grup taryfowych należy podać dwa wskazania prezentowane na liczniku pod kodami 15.8.1 (WT) i 15.8.2 (NT).
 • Dane osoby/firmy przekazującej lokal – Poza danymi osoby Przekazującej lokal wymagane jest także wskazanie jej adresu korespondencyjnego.
 • Dane osoby/firmy przejmującej lokal – Wymagane jest podanie kompletu danych osoby Przejmującej, która ma być stroną Umowy z PGE Obrót S.A.
 • Podpisy – Wymagane jest podanie daty sporządzenia protokołu.
  • Po stronie Przekazującego dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które były stroną umowy z PGE Obrót S.A. (dane znajdują się też na fakturze VAT)
  • Po stronie Przejmującego  dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które staną się stroną Umowy w PGE Obrót S.A. (np. małżonkowie, partnerzy, wspólnicy spółki cywilnej)

UWAGA: wymagane załączenie OŚWIADCZENIE O WSKAZANIACH LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg

Załącz wypełnione oświadczenie zgodnie ze wzorem -  Pobierz: Oświadczenie o nabyciu spadku

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg

 

TYTUŁ PRAWNY

Dane pełnomocnika oraz dokument potwierdzający są wymagane jeśli umowa jest zawierana:

 • Na osobę prawną / firmę jeśli umowę podpisuje osoba do tego upoważniona przez zarząd
 • Na osobę małoletnią
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg

„Wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez PGE Obrót S.A. na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawiania faktur VAT w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura.

Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura, zamieszczony jest na stronie Grupy Kapitałowej PGE S.A. www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura oraz po zalogowaniu w serwisie eBOK www.ebok.gkpge.pl w zakładce Dokumenty/eFaktura.”

Dane adresowe Punktu Poboru Energii

Wybierz jedno z poniższych:

Podane poniżej ceny zawierają VAT. Kompletna informacja dotycząca zasad i godzin obowiązywania stref (z uwzględnieniem wyjątków i zasad szczególnych) oraz opłat przesyłowych znajduje się Taryfie OSD dostępnej na stronie: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty. Poniżej zaprezentowane są jedynie ogólne zasady rozliczania.G11 – Rozliczenie w jednej, całodobowej strefie czasowej (0,4295 zł/kWh).

G12 – Rozliczenie w dwóch strefach czasowych: dziennej (0,4901 zł/kWh) i nocnej (0,3082 zł/kWh). II (tańsza) strefa obowiązuje:
• w okresie 1.X. - 31.III: w godz. 22:00-06:00 oraz 13:00-15:00
• w okresie 1.IV. - 30.IX: w godz. 22:00-06:00 oraz 15:00-17:00

G12w – Rozliczenie w dwóch strefach czasowych: dziennej (0,5068 zł/kWh) i nocno-weekendowej (0,3548 zł/kWh). II (tańsza) strefa obowiązuje:
• w okresie 1.X. - 31.III: w godz. 22:00-06:00 oraz 13:00-15:00 oraz przez całą sobotę i niedzielę
• w okresie 1.IV. - 30.IX: w godz. 22:00-06:00 oraz 15:00-17:00 oraz przez całą sobotę i niedzielę

G12n – Rozliczenie w dwóch strefach czasowych: dziennej (0,4779 zł/kWh) i nocno-niedzielnej (0,3302 zł/kWh). II (tańsza) strefa obowiązuje:
• w godz. 01:00-05:00 oraz przez całą niedzielę

G12as (antysmogowa) – Rozliczenie w dwóch strefach czasowych: dziennej i nocnej (0,4295 zł/kWh).
• W strefie nocnej obowiązują obniżone opłaty przesyłowe zgodnie z Taryfą OSD.
• Wymagane jest złożenie oświadczenia o wykorzystywaniu energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania nieruchomości lub ładowania samochodu.
• Opusty dotyczą wyłącznie energii przekraczającej pobór w roku poprzedzającym wybór tej grupy taryfowej.

Zamówienie oferty

Wybierając ofertę "Przyszłość bez awarii" zyskujesz:

 • Gwarancję pozostania na poziomie 1% poniżej Ceny Taryfowej aż do 31.12.2024 r.
 • Możliwość skorzystania z usługi pomocy fachowców w zakresie zgodnym z wybranym wariantem Oferty:
  • podstawowy - elektryk, technik urządzeń grzewczych i gazowych
  • rozszerzony - wariant podstawowy plus dodatkowo: ślusarz, hydraulik, szklarz, dekarz
  • kompleksowy - wariant rozszerzony plus dodatkowo: serwisant RTV/AGD, informatyk, serwistant domofonów i wideodomofonów 
 • Usługa jest wykonywana do 4h w przypadku elektryka i do 24h w przypadku pozostałych specjalistów
 • Przysługują Ci 3 wezwania w ciągu roku (limit ten odnawia się co 12 miesięcy) opłacone do wysokości 700 zł każda, w tym:
  • 500 zł - koszty części, materiałów i robocizny
  • 200 zł - koszty dojazdu i czynności diagnostycznych
Grupa taryfowa   Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
  Całodobowa Dzienna Nocna
G11 0,4251 (0,4049)    
G12   0,4852 (0,4621) 0,3051 (0,2906)
G12w   0,5018 (0,4779) 0,3512 (0,3345)
G12n   0,4731 (0,4506) 0,3270 (0,3114)

 

Zgody