Projekt „POLSKA - Zasłużonym dla Ojczyzny” to symboliczna uroczystość upamiętniająca wszystkich bohaterów walczących o niepodległość Polski. Celem organizatorów jest zachęcanie do budowania międzypokoleniowych relacji między kombatantami i młodymi osobami.

Koncert „POLSKA - Zasłużonym dla Ojczyzny” organizowany jest przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundację Cultura Memoriae, Filharmonię Narodową w Warszawie w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Pamięci Narodowej i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa. Odbędzie się 12 listopada o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.Zaproszenie na koncert otrzymało ponad tysiąc kombatantów z kilkudziesięciu organizacji oraz młodzież szkolna.

Partnerem wydarzenia jest PGE Polska Grupa Energetyczna.