PGE znalazła się wśród 25 spółek, które weszły w skład jubileuszowej, dziesiątej edycji RESPECT Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy skład indeksu został ogłoszony 14 grudnia 2016 roku. Do RESPECT Index kwalifikowane są wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. PGE jest obecna w gronie odpowiedzialnych spółek nieprzerwanie od 2011 roku.

Dzięki obecności w tym wyjątkowym gronie inwestorzy mogą mieć pewność, że Grupa PGE podchodzi do zarządzania w sposób odpowiedzialny, w oparciu o najwyższe standardy prowadzenia biznesu. Obecność w indeksie już kolejny rok z rzędu to sukces całej naszej organizacji. W każdym obszarze naszej działalności funkcjonujemy w zgodzie z wyznaczonymi wartościami, otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym - mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zakwalifikowanie się do RESPECT Index, który jest pierwszym tego typu indeksem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, jest poprzedzone badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi są następnie poddawane weryfikacji zewnętrznego audytora.