Ze składu Rady odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Pana Zygmunta Gzyrę. Dominika Tuzinek – Szynkowska Rzecznik Prasowy