Akcje zostały odkupione od spółki TDC Mobile International, która zaoferowała pozostałym akcjonariuszom Polkomtela (w tym PGE) 19,61% akcji tej spółki. Wszyscy akcjonariusze mieli prawo odkupić od TDC akcje w proporcjach odpowiadających ich dotychczasowym udziałom w Polkomtelu. Po transakcji PGE posiada blisko 4,5 mln akcji, co stanowi 21,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Polkomtela. Pozostałe akcje należą do spółek: KGHM, ORLEN, Vodafone Americas (każdy po 24,4% akcji) oraz spółki Węglokoks (5%).