Spółki - elektrociepłownie z grupy PGE prowadzą gospodarkę zasobami zapewniającą bezpieczeństwo produkcji ciepła i energii dla naszych klientów. Potencjalne zwiększenie zapotrzebowania na ciepło wynikające z niskich temperatur czy też ewentualne ograniczenia dostaw gazu nie stanowią istotnego zagrożenia dla ich działalności – powiedział Henryk Majchrzak Wiceprezes PGE ds. Wydobycia i Wytwarzania. W przypadku wystąpienia ograniczeń w dostawach gazu, wykorzystywany będzie posiadany przez spółki zapas węgla – dodaje Henryk Majchrzak. W grupie kapitałowej PGE gaz jako paliwo wykorzystują jedynie trzy elektrociepłownie PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A stosuje jako paliwo gaz ziemny zaazotowany ze złóż lokalnych i węgiel kamienny, dlatego kryzys gazowy nie przenosi się bezpośrednio na sytuacje energetyczną. Pozostałe dwie Elektrociepłownie wchodzące w skład PGE, stosujące jako paliwo gaz systemowy: PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków sp. z o.o. oraz PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. na chwilę obecną także nie mają problemów z produkcją.