W trakcie realizacji inwestycji CCS (z j. ang. Carbon capture and storage - wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla), PGE Elektrownia Bełchatów zamierza korzystać z doświadczeń firm europejskich. Taka współpraca jest preferowana i zgodna z polityką Unii Europejskiej, która przy finansowym wsparciu projektów bierze pod uwagę ich międzynarodowy charakter i aspekt upowszechniania wiedzy.

Porozumienie zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2009 zakłada wymianę informacji pomiędzy PGE Elektrownia Bełchatów oraz Fortum, co usprawni proces realizacji przedsięwzięć związanych z CCS. Spółki zobowiązały się do wymiany doświadczeń oraz promowania swoich projektów dotyczących technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w ramach CCS . Zarówno PGE Elektrownia Bełchatów jaki i należąca do Fortum elektrownia w Meri-Pori w Finlandii starają się o zaliczenie swoich projektów w poczet Projektów Demonstracyjnych CCS współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Informacje dodatkowe o PGE Polskiej Grupie Energetycznej oraz PGE Elektrowni Bełchatów

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.

Przy całkowitej mocy zainstalowanej wynoszącej 4450 MW, PGE Elektrownia Bełchatów S.A. jest największą konwencjonalną elektrownią w Europie, a sam Bełchatów często nazywany jest stolicą polskiej energetyki. Elektrownia Bełchatów jest nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska zakładem, spełniającym wszystkie wymogi i normy unijne. Jako pierwsza w Polsce otrzymała pozwolenie w zakresie „Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń” (IPPC) potwierdzające zgodność z wymogami unijnej dyrektywy dotyczący IPCC. Będąc najtańszym i najbardziej wydajnym producentem energii elektrycznej w kraju, Elektrownia Bełchatów stanowi podstawę polskiej energetyki, stabilizującą krajowy rynek energetyczny. Od końca lat 90-tych Elektrownia Bełchatów wytwarza rocznie około 28 TWh energii elektrycznej, co daje około 20% udział w produkcji energii elektrycznej w kraju i zapewnia niekwestionowaną pozycję lidera polskiego rynku energetycznego. PGE Elektrownia Bełchatów S. A. stale unowocześnia i ulepsza technologie w zakresie produkcji energii

Informacje dodatkowe o koncernie Fortum

Koncern Fortum jest wiodącą spółką energetyczną w krajach skandynawskich, zajmującą się produkcją, przesyłem i sprzedażą energii elektrycznej i cieplnej, a także eksploatacją i obsługą techniczną elektrowni.