Zawarty kontrakt zakłada, że instalacja zostanie oddana do eksploatacji na początku 2012 r. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. zamierza wybudować w Elektrowni Dolna Odra Instalację Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6. Wykonawcą będzie Fabryka Kotłów RAFAKO SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji i optymalizacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla dwóch kotłów typu OP-650 opalanych pyłem węgla kamiennego. Instalacja będzie wykonana zgodnie ze standardami i przepisami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej Wartość Kontraktu brutto wynosi: ok. 205,6 mln zł i ok. 25,46 mln euro.  

Informacja o PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.:

W skład PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA wchodzą: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany  i Elektrownia Szczecin. Moc elektryczna osiągalna  w PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. wynosi 1984 MW,  a moc cieplna osiągalna 608 MW, liczba kotłów energetycznych – 17. W 2008 roku produkcja energii elektrycznej netto wyniosła 6,8 TWh, natomiast produkcja ciepła netto - 4.198,2 tys. GJ. Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie i obrót energią elektryczną oraz wytwarzanie ciepła. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA należy do PGE Polskiej Grupy Energetycznej - największej grupy energetycznej w Polsce  i jednej z największych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad około 56 TWh netto, co stanowi 36% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Grupa PGE zatrudnia 46,6 tys. pracowników. 100% akcji spółki należy do Skarbu Państwa. Informacje o Fabryce Kotłów RAFAKO S.A.: RAFAKO S.A. jest największym w kraju producentem kotłów parowych i wodnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz urządzeń ochrony środowiska. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw, wśród nich kotłów konwencjonalnych, na parametry nadkrytyczne, fluidalnych i rusztowych.

Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych.

RAFAKO S.A. projektuje i dostarcza "pod klucz" instalacje odsiarczania spalin wg różnych metod, w tym instalacje odsiarczania metodą mokrą wapienną.

W dziedzinie ochrony środowiska proponujemy również rozwiązania w zakresie termicznej utylizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. jest czołowym producentem elementów kotłowych, w tym części ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, kanałów powietrza i spalin, obrotowych podgrzewaczy powietrza. Jakość oferowanych produktów potwierdzają posiadane certyfikaty, wśród nich zintegrowane ISO-9001 i ISO-14001 a także zgodność z przepisami UDT, ASME, TRD, SVTI i innych krajów.