Powołany z dniem 3 sierpnia 2009 Pan Marek Szostek odpowiedzialny będzie za aktywa spoza podstawowej działalności Grupy PGE w zakresie ich konsolidacji i dezinwestycji. Marek Szostek jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego  Szkoły Głównej  Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W ciągu dotychczasowej drogi zawodowej, Pan Marek Szostek był odpowiedzialny za zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonowania spółek handlowych i produkcyjnych, takich jak ASICS Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., Nike Poland Sp. z o.o., Makton Sp. z o.o., Eurosmak Sp. z o.o., Fedrus SA. Pracował także w Izbie Skarbowej w Warszawie. W  w/w spółkach, w ciągu ostatnich dziewięciu  lat, pełnił  funkcje zarządcze na stanowiskach wiceprezesa, dyrektora generalnego, dyrektora sprzedaży i rozwoju rynku oraz dyrektora handlowego. Był także członkiem Rad Nadzorczych. Ponadto Marek Szostek posiada doświadczenie w zakresie tworzenia spółek kapitałowych,  przygotowywania i przeprowadzania fuzji spółek  kapitałowych oraz przygotowywania  prospektów emisyjnych. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 3 sierpnia 2009 r. będzie pracował w następującym składzie: Prezes Zarządu - Tomasz Zadroga, Wiceprezesi Zarządu - Marek Szostek,  Piotr Szymanek, Wojciech Topolnicki, Marek Trawiński.   *** PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.