Głównym odbiorcą surowca jest PGE Elektrownia Bełchatów. Inwestycja na Polu „Szczerców” ma już długą historię. - Pierwsze decyzje w sprawie budowy odkrywki w Polu "Szczerców" podjęte były w 1979 roku. Jednak kilkakrotne uruchamianie i wstrzymywanie budowy odkrywki zakończyło się definitywnym zatrzymaniem inwestycji w 1991 roku.

Prace związane z ponownym uruchomieniem budowy odkrywki „Szczerców" wznowiliśmy w 1998 roku – mówi Jacek Kaczorowski, prezes PGE KWB Bełchatów S.A. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania oraz potrzeby rynku energetycznego szacuje się, iż Pole „Szczerców” osiągnie zdolność wydobywczą 36,5 mln ton węgla rocznie – dodaje prezes Kaczorowski. Obecnie Pole „Szczerców” obejmuje powierzchnie 673 ha, a głębokość wyrobiska sięga 120 m. Docelowo nowa odkrywka zajmie powierzchnię 2359 ha, a jej głębokość wyniesie 330 m. Łączna długość przenośników taśmowych transportujących węgiel sięga 47 km. Przed rozpoczęciem wydobycia w Polu „Szczerców” konieczne było wykonanie szeregu prac przygotowawczych.

Wielkim przedsięwzięciem dla służb górniczych było przemieszczenie ogromnych maszyn podstawowych oraz stacji napędowych przenośników z Pola „Bełchatów” w rejon wyrobiska Pola „Szczerców". Długość trasy, którą prowadzono maszyny wynosiła ok. 20 km, a średnia prędkość „kolosów” wynosiła od 1,8 do ok. 10 m/min. Zasoby Pola „Szczerców” zgodnie z planem ich zagospodarowania, zostaną wykorzystane do około 2038 roku.      

***

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. jest liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego. Funkcjonuje od 1975 r. i jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Od 2007 r. należy do największej grupy energetycznej w Polsce – PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Bełchatowska kopalnia jest także największym pracodawcą w regionie łódzkim; zatrudnia ok. 7 tys. osób. Ze względu na rozmiary, nowoczesne podejście do kwestii technologii wydobycia oraz zaangażowania w ochronę środowiska Kopalnia „Bełchatów” znana jest nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie. Bełchatowski węgiel jest najtańszym paliwem energetycznym w Polsce, z którego produkowana jest najtańsza energia w kraju.

Obecnie w PGE KWB Bełchatów S.A. wydobywa się rocznie około 33 mln ton węgla, co stanowi ponad 50% krajowego rocznego wydobycia tego surowca energetycznego. Na bazie bełchatowskiego „brunatnego złota” produkowane jest ok. 20% energii elektrycznej w kraju. PGE KWB Bełchatów S.A. jest firmą nowoczesną i przyjazną środowisku; podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania o charakterze proekologicznym. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Lider Polskiej Ekologii, Firma Przyjazna Środowisku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r.

Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.  

Kontakt dla mediów:

Jacek Strzałkowski
PGE Polska Grupa Energetyczna
Rzecznik prasowy
e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl 
tel.: (022) 340 19 32

Joanna Zając
PGE Polska Grupa Energetyczna
Specjalista ds. Public Relations
e-mail: joanna.zajac@pgesa.pl
tel.: (022) 340 18 59