Zaraz po zdarzeniu miejsce wypadku zostało zabezpieczone. O awarii poinformowano wszystkie służby ratownicze i operatora systemu przesyłowego. Specjalna komisja powołana przez Zarzad Spółki przystąpiła do ustalania przyczyn i skutków awarii. Podstawowe urządzenia wytwórcze elektrowni nie uległy zniszczeniu. Bloki energetyczne pozostały sprawne. W chwili awarii w elektrowni pracowały cztery z ośmiu bloków. Układy nawęglania mimo częściowych uszkodzeń umożliwiają dostarczanie paliwa do kotłów. W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń związanych z awarią podjęta została decyzja o czasowym wyłączeniu pracujących bloków energetycznych. Dwa bloki zostały już ponownie uruchomione. W miarę postępu w usuwaniu skutków awarii przywracane do pracy będą kolejne bloki w celu osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej. Wyłączenie bloków nie spowodowało większych konsekwencji dla odbiorców energii i ciepła. W wyniku awarii śmierć poniósł jeden pracownik, trzech zostało rannych. Poszkodowanym i ich rodzinom udzielono natychmiastowej pomocy. Elektrownia Dolna Odra składa się z ośmiu bloków o łącznej mocy 1.772 MW. W 2008 roku wyprodukowała łącznie 5,9TWh energii elektrycznej (ok. 10,5 proc. produkcji całej grupy PGE), a w pierwszym półroczu 2009 r. 2,2 TWh (ok. 8,3 proc.).