Lista 500 Rzeczpospolitej to przygotowywany regularnie od lat ranking największych polskich firm pod względem kapitalizacji i przychodów. Warunkiem znalezienia się w tym prestiżowym gronie było osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych za 2009 rok. Awans Grupy PGE o dwie pozycje w rankingu, w porównaniu do roku ubiegłego, to dowód na to, że mimo spowolnienia gospodarczego i spadku produkcji przemysłowej, rok 2009 był dla PGE bardzo udany.

- PGE udowodniła, że nawet w trudnych dla gospodarki czasach możliwy jest stabilny rozwój. Debiut giełdowy i bardzo dobre wyniki finansowe w 2009 roku potwierdziły, że PGE jest silną i dobrze zarządzaną firmą – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

- Realizujemy obecnie ambitny plan inwestycyjny oraz największy w Polsce program konsolidacji Grupy Kapitałowej. Mamy szansę stać się jednym z liderów rynku elektroenergetycznego w naszej części Europy – dodał Tomasz Zadroga.

Uroczystość ogłoszenia wyników rankingu oraz wręczenia dyplomów dla największych polskich firm odbyła się 28 kwietnia br. w Warszawie.