Dofinansowanie w kwocie 180 mln EUR zostanie przeznaczone na jeden z trzech kluczowych komponentów instalacji CCS - komponent wychwytywania CO2.

Dotacja dla projektu pochodzi ze środków wspólnotowych w ramach Europejskiego Planu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej (EEPR – ang. European Economic Plan for Recovery). Do programu EEPR zakwalifikowanych zostało w sumie sześć europejskich projektów CCS (ang. Carbon Capture and Storage). 

Projekt w Elektrowni Bełchatów jest projektem nowatorskim w skali światowej energetyki, który niesie korzyści dla ochrony środowiska naturalnego, poprzez znaczącą redukcję emisji CO2 do atmosfery. Wydajność wychwytywania CO2 w wybudowanej instalacji przekroczy 80%, co oznacza że instalacja będzie wychwytywała CO2 w ilości około 1,8 miliona ton rocznie. Ponadto instalacja CCS będzie zintegrowana z największym i najbardziej nowoczesnym w Polsce blokiem energetycznym o mocy 858 MW, budowanym w PGE Elektrownia Bełchatów.

Realizację całej inwestycji przewidziano na lata 2010 - 2015. Dotacja będzie wypłacana w rocznych transzach w trakcie realizacji projektu.

***

PGE Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 4450 MW i stanowi około 15% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii wynosząca przeciętnie 27-28 TWh, stanowi około 20% produkcji krajowej. Energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju.