Decyzja ta jest elementem strategii Grupy, zakładającej wzrost wartości Grupy m.in. poprzez akwizycje o znacznej wartości zarówno w kraju jak i zagranicą.

W połączeniu PGE i ENERGA dostrzegamy szansę uzyskania największych możliwych efektów synergii. Potencjał obrotu i dystrybucji Energi oraz potencjał wytwarzania PGE wzajemnie się uzupełniają. Mamy również koncepcję, jak zaadresować obawy UOKiK i wyrażamy nadzieję, że nasze propozycje i argumentacja będą uszanowane przez Urząd. - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

W przypadku dopuszczenia PGE do dalszego etapu transakcji, przeprowadzone zostanie szczegółowe badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach, w tym złożenia ewentualnej oferty wiążącej.

Zależy nam na tym, aby zdecydowanie wesprzeć i przyśpieszyć dalszy rozwój Energi. Chcemy być przyjaznym inwestorem – rozumiejącym zarówno istotne kwestie dla regionu, jak i szanującym kwestie społeczne. Naszym celem jest zbudowanie silnej Grupy, mogącej w przyszłości skutecznie konkurować z największymi europejskimi podmiotami – dodał Tomasz Zadroga

***

Dodatkowe informacje o PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Kontakt dla mediów:
Sylwia Filimon
Koordynator ds. PR
Tel. (22) 340 26 69
e-mail: sylwia.filimon@pgesa.pl