W tegorocznej edycji rankingu firmy oceniane były w pięciu wymiarach: „referencje”, „atmosfera medialna”, „zaangażowanie społeczne”, „marka jako pracodawca” oraz „marka jako partner biznesowy”. PremiumBrand jest niezależnym Rankingiem  Reputacji Firm, realizowany jest od 5 lat. Pokazuje firmy cieszące się najwyższą reputacją wśród partnerów biznesowych i konsumentów.  Wybór reputacji jako problemu badawczego wiąże się ze wzrostem wagi tego pojęcia w biznesie. Znaczenie reputacji rośnie wraz ze świadomością konsumenta, któremu nie wystarczają proste przekazy reklamowe, który oczekuje od marki głębszych wartości, takich jak etyka działań, szacunek do tradycji i wrażliwość ekologiczna. Więcej informacji na temat rankingu oraz zwycięzców można przeczytać na oficjalnej stronie rankingu PremiumBrand.