Porozumienia gwarantują pracownikom spółek Sprzedaży Detalicznej oraz spółek z obszaru Dystrybucji zachowanie dotychczasowych praw pracowniczych oraz innych świadczeń, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania.

Akceptacja pracowników dla Programu Konsolidacji jest dowodem na to, że wszystkim stronom zaangażowanym w dialog zależy na budowaniu silnej Grupy Kapitałowej - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE - Mam nadzieję, że w efekcie prowadzonych przez nas konsultacji, już wkrótce uda nam się podpisać umowy ze Stroną Społeczną w pozostałych obszarach działalności Grupy – dodał prezes Zadroga.

Porozumienie w obszarze dystrybucji podpisało 21 z 23 organizacji związkowych. Decyzja dwóch pozostałych organizacji zapadnie wkrótce. Porozumienie w obszarze obrotu podpisały wszystkie uprawomocnione organizacje związkowe.

Podobne porozumienie podpisali w dniu 9 czerwca br. przedstawiciele związków zawodowych działających w kopalniach PGE KWB Bełchatów i PGE KWB Turów.

***

W ramach realizowanego w Grupie Kapitałowej PGE procesu konsolidacji, za połączenie spółek z obszaru Sprzedaży Detalicznej będzie odpowiadać spółka PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Natomiast zadanie związane z integracją spółek z obszaru Dystrybucji zostało powierzone spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.