Badanie zostanie przeprowadzone do 15 września br., po czym może nastąpić parafowanie umowy prywatyzacyjnej.

Ewentualna transakcja stworzy unikatowy na polskim rynku podmiot o uzupełniających się kompetencjach, co przyniesie liczne korzyści gospodarce, klientom i akcjonariuszom.

Chcemy zbudować silną polską grupę energetyczną, która w perspektywie najbliższych lat będzie zdolna efektywnie konkurować z innymi podmiotami na wspólnym europejskim rynku energii. Połączenie potencjałów PGE i Energi zapewni stabilne dostawy energii dla polskiej gospodarki i klientów po konkurencyjnych cenach. Ułatwi to również budowę polskiej energetyki jądrowej – powiedział Tomasz Zadroga, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Przeprowadzone dotychczas analizy w trakcie wstępnego procesu tzw. due dilligence wykazały liczne efekty synergii pomiędzy PGE i Energa. Połączone grupy będą bardziej efektywne i konkurencyjne, co przyniesie korzyści zarówno akcjonariuszom, jak i gospodarce i klientom – ceny energii w PGE już teraz należą do najniższych w kraju, a dzięki efektom synergii po połączeniu z Energą z pewnością nadal będą niższe niż u konkurencji.

Ponadto współpraca PGE i Energi w ramach jednej grupy kapitałowej pozytywnie wpłynie na realizację niezbędnych inwestycji w rozwój i modernizację polskiej energetyki. Dotyczy to zarówno infrastruktury dystrybucyjnej, jak i budowy nowych mocy wytwórczych, w tym ze źródeł odnawialnych i atomu. W perspektywie zapewni to stabilność dostaw energii w Polsce i poprawę jakości świadczonych usług.