Uczestnicy Forum dyskutowali nad zmianami zachodzącymi w polskiej gospodarce, promując te sprzyjające rozwojowi i ostrzegając przed tymi, które krępują swobodę wolnorynkowych działań.Osoby zaproszone do dyskusji to najważniejsze postaci zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki. Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Tomasz Zadroga został zaproszony do udziału w branżowej debacie dotyczącej sektora i rynku energetycznego w Polsce. W dyskusji Zarządzanie. IT, uczestniczył Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Piotr Szymanek. W czasie Forum, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została wyróżniona tytułem „Najciekawsze z najlepszych wdrożeń IT w przemyśle”. Kolegium redakcyjne grupy PTWP postanowiło o przyznaniu wyróżnienia PGE za wdrożenie scentralizowanej koncepcji zarządzania zakupami. Systemu Wsparcia Procesów Przetargowych jest jednym z największych projektów informatycznych w obszarze zakupów obecnie realizowanych w Polsce. Forum Zmieniamy Polski Przemysł, to impreza wieńcząca roczny cykl organizowanych przez Grupę PTWP spotkań i konferencji, w dyskusjach biorą udział reprezentanci zarządów czołowych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rządu i parlamentu, autorytety w dziedzinie gospodarki.