Jednym z głównych założeń Kongresu była potrzeba stworzenia platformy do debaty środowiska biznesu, nauki oraz polityki, która pomogłaby rozwiązać kluczowe problemy współczesnej gospodarki. Obrady Kongresu rozpoczęła sesja plenarna, w której uczestniczył Prezes Zarządu PGE S.A. Tomasz Zadroga. Uczestnicy debaty starali się poszukać odpowiedzi na pytanie: czy podjęte przez kraje UE inicjatywy stwarzają nadzieję na wzrost bezpieczeństwa ekonomicznego a także bardziej zrównoważony rozwój. Podczas debaty inaugurującej Kongres Prezes Tomasz Zadroga mówił o kosztownych inwestycjach w gospodarkę niskoemisyjną - Subsydiuje się OZE, które rzeczywiście mają głęboki sens, ale jeżeli będą to robić wszyscy – dodał również, iż trudno sobie wyobrazić, że w walce o klimat nie przyłączają się najwięksi emitenci czyli USA, Chiny czy Indie. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Prezes Tomasz Zadroga pytany o budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej powiedział, że może być tańsza niż wcześniej szacowano. – Znacząco zmalał popyt na tego typu urządzenia i dostawcy poszukują teraz potencjalnych klientów – powiedział Prezes Tomasz Zadroga. Mówił ponadto, iż w Polsce wykorzystane będą urządzenia generacji III/III+ - Są one bardzo bezpieczne i w porównaniu do elektrowni II generacji to są zupełnie inne zakresy bezpieczeństwa – dodał Prezes. Podsumowaniem dwudniowych obrad Kongresu są rekomendacje związane m. in. z europejską polityką energetyczną, która w opinii uczestników Kongresu wymaga rewizji, zwłaszcza w podejściu do CO2. Otoczenie regulacyjne powinno stymulować do stosowania maksymalnie "czystych" i przyjaznych środowisku technologii ale nie powinno praktycznie wykluczać z zastosowania praktycznie jedynego paliwa dostępnego w szeregu Państw członkowskich czyli węgla kamiennego czy brunatnego. W przypadku Polski i wielu innych krajów naszego regionu energia elektryczna wytwarzana jest głównie z paliw kopalnych (węgla kamiennego i brunatnego). Niezależnie od tego kraje europejskie powinny ocenić możliwość rozbudowy energetyki opartej na wietrze oraz biomasie z zastrzeżeniem konieczności zmian obecnych uregulowań, które powodują, że spala się dobre drewno, którego brakuje innym przemysłom. Uczestnicy Kongresu rekomendują również przygotowanie harmonogramu i planu działania związanego ze wzrostem znaczenia wymiany transgranicznej energii elektrycznej w Polsce. Patronat nad Europejskim Kongresem Finansowym objęli Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i planowania finansowego Janusz Lewandowski a także Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Więcej informacji na temat Europejskiego Kongresu Finansowego można zleźć na stronie: http://www.efc2011.pl/   10 najważniejszych rekomendacji EFC   Zdjęcie: Jakub Gliniecki