Blok nr 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zalicza się do największych i najnowocześniejszych w skali krajowej, jak i europejskiej, co potwierdza rolę PGE Polska Grupa Energetyczna, jako znaczącego podmiotu na unijnym rynku energii.