Festiwal Ogrody Muzyczne – W Ogrodach Europy odbędzie się w dniach 15 lipca – 14 sierpnia br. i będzie prezentacją najważniejszych wydarzeń kulturalnych z całego świata. Widzowie będą mieli jedyną okazję zapoznać się z najwybitniejszymi produkcjami operowymi, baletowymi i telewizyjnymi na temat sztuki i kultury. „Nasze przewodnictwo w UE powinniśmy wykorzystywać we wszystkich wymiarach – również w tym kulturalnym. PGE zdecydowało się wesprzeć Festiwal Ogrody Muzyczne, ponieważ dostrzegamy w nim ogromny potencjał zarówno dla promocji naszej narodowej sztuki w Europie, jak i inspirującego wydarzenia dla odbiorców, które oprócz pozytywnych wrażeń, niesie ze sobą ogrom wiedzy". – uzasadnił wybór imprezy Krzysztof Rut Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej. W trakcie Festiwalu odbędzie się 9 koncertów i ponad 20 projekcji audiowizualnych, w tym 5 przedstawień operowych, 5 przedstawień baletowych i 13 filmów o sztuce i twórcach kultury. Swoją obecność zapowiedzieli wyjątkowi goście z zagranicy, m.in. Silvana Deluigi, Isabel Karajan, Karuzela Group, The Swingle Singers. Festiwal Ogrody Muzyczne jest organizowany od 2001 roku. W swojej dotychczasowej historii zgromadził prawie 400 tysięcy widzów. Dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie odbywają się koncerty i projekcje festiwalowe, stanowi największą letnią salę koncertową stolicy, jednorazowo w namiocie festiwalowym zbiera się około 1200 osób. Szczegółowy program tegorocznej edycji Festiwalu znajduje się na stronie www.ogrodymuzyczne.pl     Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest bardzo ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej – 25%. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne. PGE angażuje się w sponsoring najważniejszych wydarzeń kulturalnych z zakresu muzyki, teatru, filmu i sztuki. Zaangażowanie marki PGE w cenne inicjatywy kulturalne wynika z realizacji jednej z ról, jaką sobie Grupa wyznaczyła, tj. bycia wiarygodnym oraz odpowiedzialnym społecznie partnerem. Sztuka i tworzący ją ludzie są istotnym elementem rozwoju społecznego.