Nowy blok jest najbardziej wydajnym w kraju - dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii jego parametry techniczne umożliwiają zwiększenie produkcji energii elektrycznej, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto, jest przygotowywany do współpracy z instalacją do wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Po jej oddaniu do użytku będzie możliwe usuwanie ze spalin ponad dwóch milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami - powiedział Minister Grad - Unia Europejska dąży do przestawienia się z gospodarki wysokoemisyjnej na niskoemisyjną, nowe inwestycje w przemyśle energetycznym muszą też być bardziej efektywne. Nowy, wykorzystujący czyste technologie węglowe blok w elektrowni w Bełchatowie jest dowodem na to, że możemy sprostać tym wyzwaniom. Polska energetyka oparta jest w 95 procentach o węgiel, dlatego za jeden ze swoich priorytetów powinna przyjąć promowanie rozwoju czystych technologii węglowych – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna - Bez inwestowania w nie trudno będzie sprostać wymogom europejskiego pakietu klimatycznego i planom wdrażania energetyki zeroemisyjnej, dlatego budowa Bloku 858 MW w elektrowni w Bełchatowie ma tak ogromne znaczenie. Ta inwestycja i zdobyte podczas jej realizacji doświadczenia będą miały niebagatelne znacznie dla kolejnych projektów tego typu, a sam blok dzięki zaawansowaniu technologicznemu stanowi wyznacznik nowych standardów w polskiej energetyce – dodał Zadroga.

Operatorem nowego bloku jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej firmy energetycznej w kraju – PGE Polska Grupa Energetyczna. Informacje o GK PGE oraz nowym bloku o mocy 858 MW   Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Filimon Koordynator ds. Public Relations PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e-mail: sylwia.filimon@gkpge.pl tel. 22 340 26 69   Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.