W ustnych motywach sąd wskazał, iż zaskarżone postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej jest prawidłowe z uwagi na to, iż Konsorcjum Alstom nie ma legitymacji do składania środków ochrony prawnej w tym postępowaniu, gdyż nie wykazała przejścia praw i obowiązków związanych z postępowaniem z pierwotnego członka konsorcjum firmy Alstom Power System GmbH na Alstom Boiler Deutschland GmbH, a KIO prawidłowo zinterpretowała umowę podziału i przejęcia. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych od wyroku sądu stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.    

Kontakt dla mediów:
Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl
+48 695883873

Grupa Kapitałowa PGE jest największą w Polsce Grupą sektora elektroenergetycznego oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupa Kapitałowa PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Działalność PGE koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,51 TWh. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.