Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie podjęła jeszcze decyzji w zakresie wniesienia apelacji - oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku.