Po zapoznaniu się z ww. odwołaniami, Prezes URE zmienił swoje decyzje dotyczące korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK SA w odniesieniu do PGE Elektrowni Turów SA i PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA z kwoty (-) 425,5 mln zł na dochodzoną w odwołaniu kwotę (-) 84,9 mln zł oraz w odniesieniu do PGE Elektrowni Opole SA z kwoty (-) 104 mln zł na dochodzoną w odwołaniu kwotę (+) 1,1 mln zł. Decyzje te podlegają wykonaniu w ustawowym terminie do dnia 30 września 2012 roku. W wyniku powyższych decyzji, odwołania dotyczące kosztów osieroconych za rok 2011 nie trafią do sądu.

Wraz z odwołaniami dotyczącymi GiEK KO 2011 i ELO KO 2011, PGE GiEK SA - jako następca prawny PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA - wniosła również odwołanie od decyzji Prezesa URE dotyczącej korekty rocznej kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego dla roku 2011 (GiEK KG 2011). Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, Prezes URE nie uwzględnił wniesionego odwołania, w związku z czym przekazał odwołanie GiEK KG 2011 do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to ok. 6 mln zł.

W przypadku Rekompensat KDT za 2011 rok, różnica w interpretacji przepisów Ustawy KDT pomiędzy GK PGE a Prezesem URE dotyczyła innych kwestii niż w przypadku sporów za lata 2008-2010.

Łukasz Witkowski,

rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski(at)gkpge.pl | +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.