Pierwsze miejsce w grupie zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników zdobył PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (KWB Bełchatów zdobyła również pierwsze miejsce w Polsce!). Jak powiedział Andrzej Świderski - okręgowy inspektor pracy w Łodzi „nagroda ta jest uhonorowaniem praktyk KWB Bełchatów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz poprawy warunków pracy zatrudnionych”.

***

Małgorzata Kozieł

Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Tel. +48 22 340 11 21,

Malgorzata_Koziel@gkpge.pl