W trakcie postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki nie dokonała wyboru Wiceprezesa ds. Finansowych. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Spółki dokona podziału kompetencji.

Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze stanowiska Pana Piotra Szymanka, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Jednocześnie przyjęła rezygnację Pana Jacka Drozda i Pana Grzegorza Krystka z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jacek Drozd był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki od 21 listopada 2013 r. Pan Grzegorz Krystek był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki od 18 listopada 2013 r.

***

Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

biuro.prasowe@gkpge.pl

tel. 22 340 26 69